Egymásért együtt diakóniai hétvége Sepsiszentgyörgyön – Nevetés, móka, tánc és ima

A Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye gondozásában lévő bácsfalusi, kézdivásárhelyi és a házigazda sepsiszentgyörgyi kiemelt figyelmet igénylő személyek csoportjai találkoztak;
Zelenák József esperes bevezető áhítata, Zorkóczy Zenóbia művésznő Zénó az elképesztő madárijesztő előadása, közös éneklés és táncolás tették színessé és teljessé az örömnapot
Köszönjük Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának a támogatását!