Hálaadó istentisztelet Kézdivásárhelyen

A templomfelújítás megvalósult az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EGYH-EOR-19-0265 c. pályázat keretében.

Tegnap 11 órakor hálaadó ökumenikus istentiszteletet tartottak a nemrég megújult evangélikus-lu­the­ránus kézdivásárhelyi templomban. Az istentiszteletet Zelenák József püspökhelyettes és Végh Nimród lelkészjelölt celebrálta.

Az ökumenikus istentisztelet elején Végh Nimród lelkészjelölt köszöntötte a jelenlevőket, valamint a többi egyház képviselőit, így Beder Imre református lelkészt, Buzogány Csoma István unitárius lelkészt, Raduch Zsolt nyugalmazott esperest, valamint Bokor Tibor polgármestert és a sepsiszentgyörgyi Domokos Zsuzsa tanítónő által vezetett Cantate gyermekkórust.

„Templomunk a városunk ökumenikussága szimbólumának tekinthető, hiszen vasárnaponként 9 órától evangélikus, 10 órától református és 11 órától unitárius istentisztelet zajlik benne, minden hónap negyedik vasárnapján pedig ökumenikus istentiszteletet fogad be” – mondotta Végh Nimród, aki röviden vázolta az 1947. november 2-án Argay György akkori püspök által felszentelt templom építésének a történetét, és azt is, hogy miként újult meg: a felújítást Hankó Dénes építészeti vállalkozása végezte, míg a templom körüli zöldövesítést Mike Botond kertészmérnök által vezetett vállalkozás vitelezte ki abból a támogatásból, amit Magyarország kormánya, Kovászna Megye Tanácsa és az Imreh Zsombor által összefogott hívek nyújtottak.

Az ökumenikus istentisztelet előtt a lelkészjelölt Kovács László lelkipásztor 1947-es, templomújításról szóló beszámolójából olvasott fel.

Bartos Lóránt, Székely Hírmondó

A kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus templom alapkőletételének 75. évfordulójára a magyar kormány és Kovászna Megye Tanácsa, valamint a gyülekezeti tagok támogatásával a közelmúltban sikerült felújítani a templomot. A tatarozási munkálatokat a Hankó Dénes által vezetett építkezési vállalkozás, a zöldövezetek kialakítását Mike Botond tájépítészmérnök végezte el. Tegnap délelőtt ökumenikus istentisztelet keretében adtak hálát Istennek a felújított templomért, melynek homlokzatán az Erős vár a mi Istenünk Luther-ének első sora olvasható.

Egy hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1944. február 6-án tartott presbiteri gyűlés elhatározta, hogy evangélikus templomot építenek Kézdivásárhelyen. Az ötlet Bothár L. Vilmostól (1896–1951), a Kézdivásárhelyi Takarékpénztár vezérigazgatójától, a Székelyföldi Evangélikus Missziói Egyházközség felügyelőjétől származott. Bejelentette, hogy nemrég elhunyt felesége, Dimény Margit emlékére felajánlja háromezer pengő értékben 36 ezer tégla árát egy megépítendő evangélikus templom céljára. K. Kovács István (1884–1961), a város akkori polgármestere – akinek a felesége evangélikus volt – erre a célra a város részéről egy üres telket ajánlott fel. Sándy Gyula ny. budapesti műegyetemi tanár díjmentesen készítette el a templom tervét. Még az év június 11-én Jánosi Andor esperes ünnepség keretében megáldotta a templom alapkövét. A nehéz háborús időben, sok-sok viszontagság között épült templomot 1947. november 2-án szentelte fel Argay György akkori püspök.

A mintegy százötven evangélikus, a környéken lakó idős református és harminc unitárius felekezethez tartozó hívő felváltva használja a felújított istenházát. Vasárnaponként 9 órától evangélikus, 10 órától református, 11 órától pedig unitárius istentiszteletet tartanak. Minden hónap negyedik vasárnapján 11 órai kezdettel ökumenikus istentiszteletre kerül sor.

Az oltári szolgálatot, Isten igéjének hirdetését Zelenák József püspökhelyettes és Végh Nimród lelkészjelölt végezte. A gyülekezetet Bokor Tibor polgármester köszöntötte, majd áldást mondott Buzogány-Csoma István unitárius lelkész, a végső áldást és a miatyánkot pedig Beder Imre református lelkipásztor mondotta el. Az istentisztelet végén fellépett a sepsiszentgyörgyi evangélikus-lutheránus gyülekezet Cantate gyermekkórusa Domokos Zsuzsanna tanítónő vezetésével.

Iochom István, Háromszék Napilap