Hargita megyei evangélikusok találkozója és hármas testvér-gyülekezeti találkozó

November 26.-án tartotta a csíkszeredai egyházközség a hagyományos évi szórványnapját, amelyre a Hargita megyei evangélikusok mellett a bácsfalusi és pürkereci evangélikus gyülekezetek tagjait is meghívta a házigazda csíkszeredai gyülekezet.

A találkozó témája az evangélikus liturgiai rend reggeli és esti dicséretének a formai és lelkiségi kérdéseit járta körül, ennek jegyében a találkozó első programpontja a nyitó matutinum volt, amelyen Kajcsa Lóránt bácsfalusi lelkész hirdetett igét, majd ezt követően Benkő Tímea teológiai tanár tartott előadást a matutinum és vespera liturgiájának történetéről és gyakorlati bemutatót tartva énekeltette meg a jelenlevő mintegy 150 résztvevőt, majd Csabai Árpád katolikus pap beszélt a katolikus liturgia lelkiségéről.

A csíksomlyói kegytemplom meglátogatása szinte kötelező programpont minden csíkszeredai kirándulás alkalmával, így volt ez most is, majd közös ebéden volt lehetőségük a három gyülekezet tagjainak a már egyre jobban működő kapcsolatainak az elmélyítésére. Erről azt érdemes tudni, hogy az idei esztendőben ez a harmadik ilyen találkozó, februárban Pürkerec, augusztusban Bácsfalu adott otthont a testvér-gyülekezeti találkozónak, így tehát már harmadik alkalommal találkozhatott a három gyülekezet egymással.

A délutáni kerekasztal beszélgetés neves és rangos meghívottjai, úgymint Koszta István püspök helyettes, Kolumbán Vilmos református püspök helyettes, Solymosi Alpár unitárius esperes, Darvas Kozma József katolikus címzetes esperes, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Vincze Lóránt EP képviselő, Zakariás Zoltán képviselő Bács Béla János moderálásával az “Egyház és Közigazgatás szerepvállalása a közéletben szociális vonatkozásban” témát járták körbe, majd a találkozó esti istentisztelettel, vesperával folytatódott, amelyen igét hirdetett Koszta István püspök helyettes.

A találkozó álló fogadással ért véget, majd a viszontlátás reményével búcsúztak el egymástól vendégek és házigazdák.