Hatodik alkalommal Kincskereső Tábor Halmágyon

Immáron hatodik alkalommal került megszervezésre a halmágyi nyári tábor, melyre augusztus 8-12. között került sor.

A tábor napjain 4 korcsoportban összesen 23 gyermek vett részt, a tábor szakmaiságát a csoportvezetésben és hitéleti alkalmak lebonyolitásában is résztvevő 4 lelkész, 2 tanitó-, és 2 óvónő biztosította, valamint egy fiatal önkéntes segítette. A konyhai gördülékeny munkát egy vezető édesanya mellett váltásban 3-4 személy biztosította.

A nevezett időszakban minden nap 10-16 óra között került sor a programokra: reggeli áhítat, kiscsoportos foglalkozások, ebéd, délutáni kreatív-játékos tevékenység, valamint uzsonna.

Ebben a sémában nagyon fontos a kiscsoportos foglalkozás, hiszen igyekszünk mindenkinek az életkornak megfelelő programot biztosítani, és annak megfelelően tanítani. Így kapott külön szerepet a baba-csoport, melyet két óvónő is vezetett. Az alsó/felső tagozatosok, illetve konfirmandusok csoportjait a tanítók és lelkészek végezték, körforgó beosztás szerint.

A tábor programjában, a KOEN által kidolgozott, bibliai tematikát követtük, mely a „RendezŐ” címet viselte.

Ezenkívül, partneri együttműködésben fogadhattuk George Ciolpan pantomim művészt (Az Brassó megyei RMDSZ valamint a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács közös programjából egy előadást a szórvány közösségek számára tartottak fenn, és került kiválasztásra táborunk. Így ajándékként fogadtuk a táborunkba látogató képviselőket és a művész urat).

Valamint Kovászna Megyei Művelődési Központ által szervezett Szórvány program keretén belül partneri megállapodás szerint, szintén támogatásként ajándékba kaptuk a Kelekótya együttes koncertjét, amely tulajdonképpen a táborzáró délutánunk felütése volt: a templom hűvös falai között került sor a fergeteges hangulatot biztosító koncertre – mely minden generáció számára tartogatott meglepetéseket. A koncert után került sor a szülők estjére, ahol a csoportvezetők segítségével a tanultak bemutatásra kerültek, és jó hangulatú grillezés és vacsora után a gyermekekkel örömmel fogyasztották el a tábor-tortát.

Elmondhatjuk tehát, hogy a tábor felülmúlta várakozásainkat, hiszen többen vettek részt, mint vártunk, a programunk színesebb lehetett, mint terveztük. A résztvevő szakmailag illetékes vezetők között hatalmas összhang alakult ki, és a hagyományaink kezdenek beivódni az évről-évre résztvevő gyermekek és fiatalok tudatába, kezd természetessé válni, hogy ez a tábor lehet és van. Rendkívül fontos, hogy a tábor túlmutat Halmágy határain, hiszen mind a vezetők, mind a résztvevő gyermekek körében voltak máshonnan érkezők – így látrejöhet egyfajta kapcsolat a szórvány és a tömbmagyarság között, illetve egymástól tanulva töltekezhetnek fel a résztvevők.

Ezúton is hálásan köszönünk minden személyi segítséget: azon lelkészeknek és pedagógusoknak, akik vállalták az utazást, akik ide szánták az idejüket és az általuk biztosított sok-sok segítséget, mely nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg. Valamint a szülőknek a sok háttérmunkát, valamint a konyhai és a szülők estjén való segítségüket.

Ugyanígy köszönjük meg a Halmágyi Egyházközségnek a helyszínek biztosítását, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek a pályázati úton való támogatást. (EKCP-KP-1-2022/3-000120)