Házasságok megáldása

Országos Diakóniai Szolgálatunk nevében szeretettel hívjuk Egyházunk minden Egyházközségének lelkészeit és tagjait, hogy vegyenek részt a Házasság Hete 2023 rendezvénysorozat záró vasárnapjának istentiszteletein.
Hisszük, hogy Isten készítette el számunkra a házasság intézményét, és Ő rendelte el tásunkat is életünk útjára. Nekünk annyi dolgunk van, hogy óvjuk egymást a közös úton, és a határköveknél tudjunk megállni, és tudjunk hálát adni!
Legyen ez a vasárnap a hálaadás elkészített alkalma, istentiszteleti közösségeinkben szenteljünk különös figyelmet a minden házaspárnak, de különösképpen a jubiláló házaspároknak.
Kérjük együtt Istenünk áldását közös életükre, köszöntsük őket verssel és énekszóval!
Bandi Márta diakóniai előadó