Lelkésztanácskozás a Gillich Fülöp Diákotthonban

Új év, reméljük új kezdet címmel tartottuk a 2020-as esztendő utolsó lelkésztanácskozását a bácsfalusi Gillich Fülöp Diákotthonban. Adorjáni Dezső Zoltán püspök a bevezető áhítatot követően tájékoztatta a lelkészi kart az előttünk álló időszak lehetőségeiről, kihívásairól, terveiről. “A nehézségek ellenére meggyőződésünk, hogy egy új korszak előtt állunk és nem mindegy milyen lelkülettel, hivatástudattal, hittel fogunk neki a szolgálatunknak” – hívta fel a figyelmünket a püspök.