Templomszentelő ünnep Tatrangon

200 éves templomának külső-belső megújulása alkalmából tartott újraszentelő ünnepet a barcasági Tatrang evangélikus gyülekezete.

Magyarország kormányának hathatós támogatásával sikerült felújítani a tatrangi gyülekezet 200 éves templomát, amelynek újra szentelési és hálaadási istentiszteletére került sor szombaton, december 3-án. A tatrangi gyülekezetnek ez a harmadik temploma, 1514-ben épült első temploma 1758-ban tűzvész áldozata lett, 1761-ben épült második temploma 1802-ben földrengés következtében rongálódott meg, majd 1816-ban Szász György lelkész irányításával kezdte meg építeni meg tatrang evangélikus népe harmadik, máig álló templomát, amelyet 1821 július 2.-án szenteltek fel.

Az ünneplő sokaság, helyiek és meghívottak a lelkészi hivatal udvarán gyülekeztek, majd innen felvonultak a megújult templomhoz, melynek újraszentelését Adorjáni Dezső Zoltán püspök végezte. A templomba bevonulva került sor az oltár és a keresztelő medence újraszentelésére. Adorjáni Dezső Zoltán püspök a Zsolt 84,1-13 alapján hirdette Isten igéjét.

“Ma itt Tatrangon ünnepelni, örvendezni, magunkat nagyon jól érezni gyűlhettünk össze. Pál apostolnak van egy nagyon markáns kijelentése, egy örök érvényű üzenete, amit szinte 2000 évvel ezelőtt írt meg a filippibeli tanítványainak, melyben arra szólítja fel őket, hogy mindig és minden körülmények között legyenek örvendező, boldog, elégedett és hálatelt szívű emberek. “Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek.” (Fil 4,4) Most ez a felhívás nekünk szól. Arra bíztat bennünket, mai XXI. századi keresztyéneket, hogy örüljünk! Éljünk boldog, örvendező, hálaadó, elégedett és lelkiekben gazdag életet – mert erre minden okunk megvan”. “Egy kérésem van, szeressétek nagyon és becsüljétek meg ezt a templomot és főleg töltsétek meg alkalomról alkalomra élettel! Mert bármilyen szép  nagy építészetileg értékes kőtemplom, csak akkor  tölti be funkcióját, akkor van értelme ha épül és szépül, növekedik és erősödik a lelki templom!”- mondta egyházunk püspöke.

Koszta István püspökhelyettes a hét vezérigéjével köszöntötte a gyülekezetet a Zak 9,9 alapján. “Eljöttünk a mi templomunkba, hazajöttünk, ahol az őseink rólunk álmodtak: hogy egyszer még valakik megtöltik a templomot. Nem menekültek, hanem templomot építettek.” “Feladatunk: maradjunk a helyünkön, ne lankadjunk, legyünk készen, hogy amikor szükség van ránk ott legyünk” – hangsúlyozta a püspökhelyettes.

Az istentiszteletet követően Gödri Alpár helybéli lelkész köszöntötte a jelenlévőket.
“Ma Isten kegyelméből ünnep van Tatrangon. Ez a mai nap felidézi a csángó nép kitartását, de figyelmeztet, hogy ápoljuk hagyományainkat!” – mondta a helybéli lelkész.

A brassói Mátka népdalcsoport énekével tette ünnepélyesebbé az alkalmat, majd Bogya Annamária államtitkár asszony köszöntőjében elmondta, hogy “A templom az a bástya, amely a közösséget egybetartja.” Majd átadta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes üzenetét: “a templom megmaradásunk záloga.

Beke Mihály András elsőbeosztott konzul büszkén beszélt háromfalusi evangélikus származásáról. Elmondta, hogy szülei is a barcaságiak hitét és hagyományait örizték és adták át neki. “Az Anyaország jelenlegi kormánya gondoskodik a határon túl élő magyarokról – lélekből és szívből cselekszik” – mondta a konzul.

Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkárság nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet: “A hit és az anyanyelv megadják az egymáshoztartozást, a közösségtudatot.”
Beschea Severius-Florin, tatrang polgármestere köszönetét fejezte ki: “Nagy ünnepség a tatrangi közösség számára a mai nap. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek.“- mondta, együttműködését fejezte ki az egyházközség, mely a helyi közösség javát és fejlődését szolgálja.
Kirsch Gábor, Brassó megyei RMDSZ elnök beszédében elmondta: “Ne adjuk fel identitásunkat, ahogyan a tatrangi evangélikus közösség sem tette. Nem engedte a templomot elpusztulni, hanem cselekedett. Méltó a közösség templomépítő elődeihez.

Koszta István püspök helyettes egyházunk nevében megköszönte Gödri Alpár lelkész áldozatos munkáját. A nemzeti ima eléneklésével mintegy adózott a tatrangi gyülekezet kiemelkedő lelkészeinek emléke előtt is, hiszen neves és tudós lelkészei sorából különösen kiemelkedő jelentőségű és munkásságú lelkészek szolgáltak a gyülekezetben, úgymint Deák György, Bedners György, Török József, Szórády Lajos és Mezei István.

Az ünnepi istentiszteletet követően a parókia udvarán került sor az adventi sokadalomra, ahol a tatrangi boricások táncát és a Mátka népdalcsoport ünnepi műsorát követhette végig a népes gyülekezet, majd Gödri Alpár helyi lelkész és Taizs János háromfalusi Rmdsz elnök köszöntötte az ünneplőket.

A gyülekezetben aktív férfi- és nőszövetség működik, tudtuk meg Gödri Alpár lelkésztől, aki 2014 októberétől pásztorolja a mintegy 1300 hívőt számláló tatrangi gyülekezetet. Hetedik éve házigazdája a gyülekezet az egyházmegyei konfirmandus tábornak, amelynek népszerűségét mi sem igazolja jobban, minthogy az idei alkalommal 98 konfirmandus és frissen konfirmált fiatal vett részt a táborban. A lelki élet mellett folyamatosan építkezik is a közösség, parókiáját, közösségi házát, templomát javította fel az utóbbi években, az idén pedig elkezdődött a szintén a magyar kormány támogatásával épülő óvoda építése is, amelyben jó reménység szerint 2024 őszén az első csoport elkezdheti az új tanévet. Amire mégis a legbüszkébb a lelkész, az ifjúsági csoportja, lelkes és népes ificsapata rendszeres önkéntes segítője a gyülekezeti és egyházmegyei alkalmaknak, 4 gyermek édesapjaként pedig rendkívül fontos számára az, hogy egy építő és jó lelkületű közösségben nevelkedhetnek fel gyermekei.

Hankó Szilamér / Végh Nimród