Testvéri összefogás

Amikor a nyári missziós konferencián a  kisgejőci (Kárpátalja) származásu Csákány Marianna mesélt a háború okozta otthoni áldatlan állapotról,  akkor az én szívem is összeszorult és szemembe könny szökött.  Éreztem, hogy nem maradhatok tétlenül,  tennem kell valamit nekem is, amivel együttérzésünket, szolidaritásunkat tettekben is kifejezhetem. Aztán visszatérve Nagyváradra el is kezdődött a szervezés. A segélyszállítmány a napokban érkezett célba. Több mint száz kárpátaljai  család részesült élelmiszersegélyben, egy fekvőbeteg pedig egészségügyi támogatást kapott. A segélyezési akció a testvéri összefogás jó példája. Az élelmiszerek vásárlását nagyrészt a Gustav Adolf Werk anyagi támogatása tette lehetővé. Ezt pótolta az az élelmiszergyűjtés, amelyet a Nagyváradi Evangélikus Lutheránus Egyházközség szervezett hívei körében. Az egészségügyi eszközöket a helyi Caritas Catolica adományozta. A csomagok elszállítása a Bihari Református Esperesség mikrobuszával történt, amelyet Filep Attila esperes önzetlenül rendelkezésemre bocsátott és személyesen is segédkezett a szállítást lebenyolításában. A csomagokat Kisvárdán adtuk át a Kisgejőci Református Egyházközség képviseletének, ahonnan később Kárpátaljára szállították és Nagy István helyi református lelkész vezetésével, a gyülekezet tagjai között szétosztották.

Hálásak vagyunk azért, hogy Isten gondoskodó szeretete lehetővé tette ezt a testvéri gesztust. Köszönet és áldás legyen mindazoknak, akik ebben segédkeztek!

Mátyás Attila

nagyváradi evangélikus lelkipásztor,

a Gustav Adolf Egyesület főtitkára