Adorjáni Dezső Zoltán püspök felhívása a mai EP választásokra

A keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek.” Luther Márton a keresztény ember létének ambivalenciájáról így vallott. Egyszerre vagyunk szabadok és szolgák. Egyszerre élhetjük meg zavartalanul az emberi szellem és méltóság szabadságát, és ugyanakkor meg vagyunk kötözve az önmagunkért és egymásért, közösségeinkért való felelősség hordozásában. Úgy vagyunk szabadok minden döntésünkben, hogy közben megkötöz minket a jelenért és a jövő nemzedékért hordozott felelősségünk. Nem tehetünk másként: minden szabadságunk, szabad döntésünk ellenére eleget kell tennünk ennek a felelősségnek.

Pár hét múlva ott kell lennünk az EP választásokon, hogy éljünk kivívott jogunkkal: mi is alakítjuk nemcsak szűkebb hazánk, régiónk jövőjét, hanem a Kárpát-medence magyarságának és az európai keresztény közösségek életének alakulását is. A mi jövőnk keresztyén, magyar és európai. Hogy ez a jövő ne csak ábránd, hanem valóság legyen, ehhez erős, közös magyar hang kell az Európai Parlamentben. Szavazatainkkal olyan tiszta közös magyar hangról kell gondoskodnunk, mely olykor hamis harmóniák közepette is tisztán hallhatóvá teszi évezredes keresztény értékrendünket. Erőteljes, közös magyar hang kell Európában, mely hallatja a kisebbségek, köztük főként az erdélyi magyar kisebbség sajátos érdekeit, és érvényt is szerez azoknak. Olyan erős keresztény magyar hangról kell gondoskodnunk az Európai Parlamentbe, mely akkor is felmutatja és védelmezi Európa évezredes keresztény identitását, amikor már csak kevesen akarják bevallani, hogy ennek az identitásnak köszönheti az öreg kontinens mai anyagi, szellemi és lelki gazdagságát.

            Adorjáni Dezső Zoltán

                      püspök