Aratási hálaadással egybekötött ünnepi istentisztelet Nagylakon

A hétvégén Adorjáni Dezső Zoltán püspök egyházkerületünk küldöttségével Nagylakra látogatott. Az egyházi előljárók szombat este találkoztak a gyülekezet lelkészeivel illetve a presbitérium tagjaival.
A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Koszta István püspökhelyettes köszöntötte a gyülekezetet, Adorjáni Dezső Zoltán püspök igehirdetésében hálát adott Istennek a nagy megvalósításokért, valamint a külső építkezések mellett a belső lelki ház építésének a fontosságára is felhívta a figyelmet.
📷 Iamriska Photography