Az én pünkösdöm, a mi pünkösdünk…

26A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. 27Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!

Jn, 14, 26-27

Mit is jelent pünkösd ünnepe neked testvérem? Te miért ünnepled a pünkösdöt? A pünkösd egyházunk megalakulásának az ünnepe, mondhatnánk azt is, hogy az egyházunk születésnapja. Minden ember, amennyiben teheti, megünnepeli a saját születésnapját úgy, hogy még hív vendégeket, barátokat és szervez egy nagy bulit. Minden ember számára a születésnap egy egyedi éves esemény, amelyen ő van a nap középpontjában, körülötte forog mindenki. Azonban, ha képesek vagyunk megünnepelni a saját szülinapunkat, akkor hogyne lennénk képesek megünnepelni az egyház szülinapját is. Az egyházat is egy élő és összefogó erőként ismerjük, és így mi is felköszönthetjük őt évente egyszer, mint ahogy bennünket is felköszöntenek szülinapunkkor.

Az alapige arról az egyházról szól, amely még nem alakult meg, hanem csak elhangzik az ígéret a felől, hogy meg fog alakulni. Ez pedig eléggé burkoltan van benne az alapigében. Mi tudjuk, hogy eljön majd a Szentlélek a tanítványokhoz tűzláng formájában és így prédikálni kezdenek, és az igehirdetésben mondottak hallatára mintegy háromezer ember keresztelkedik meg. A tanítványok sajnos még nem tudták, hogy mi fog következni, mert az alapigénket körül ölelő történet a húsvétot megelőző nagycsütörtöki eseményeket írja le. Érdekes, hogy a tanítványok még csak ígéretekből élnek, és nem tudják, nem képesek felfogni azt, ami történni fog nagypénteken, húsvétkor, áldozócsütörtökön és végül pünkösdkor. Mi tudjuk, mert évente megünnepeljük ezeket az eseményeket. Nem lehetett könnyű ígéretekből élni, azokból táplálkozni, meríteni a mindennapokhoz, pedig Jézus mennyire tisztán és nyíltan beszélt az övéihez. Ígéretei nem csupán olcsó beszédek voltak, hanem az Atyától érkező igék, amelyek teljesülni fognak. Mi is szoktunk ígérni embertársainknak egyes dolgokat, azonban ha nem tartjuk meg a szavunkat, akkor általában gondok, nehézségek szoktak származni ezekből, úgymint megromlik az egymással való kapcsolat, bizonytalanokká válunk egymással szemben, elveszítjük az egymás iránti bizalmat. Mindez nem történt meg Jézus és a tanítványai között, mert ők ismerték Jézust, és Jézus teljes egészében ismerte őket.

Jézus részesíteni akar bennünket az Atya ajándékában, amelyet feltételek teljesítésével kapunk meg. Ez az ajándék pedig a keresztyének támogatására érkezik. Azon emberek számára, akik teljesítik Jézus feltételeit. A Pártfogónak pedig külön feladata van, amelyet teljesít. Amennyiben Jézus teljesíti az ígéretét, úgy teljesíti a Szentlélek is a küldetését. A Pártfogót azért küldi Krisztus a tanítványaihoz és hozzánk is, hogy tanítson, emlékeztessen mindazokra, amiket Jézus tanított.

Jézus békességet ígér a tanítványainak, mert tudja, hogy félnek, rettegnek. Azonban ennek a békességnek az ígérete szól nekünk is. De milyen is ez a békesség? Ez a békesség örökkévaló, képes legyőzni a rosszat és képes egy jobb életet hozni azoknak, akik élnek ennek a békének a befogadásával. Nagyon sokszor nyugtalanít bennünket sok külső tényező, amelyek a világból származnak. Ezért Jézus ma is bíztat, hogy ne csüggedjen az ember, ne is rettegjen, mert ő sok mindent elért ebben a világban az Atya segítségével. Ezért bízhatunk és bíznunk kell benne, mert ő teszi teljessé a pünkösdi ünnepünket.

Keresztyén testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Mit is jelent pünkösd ünnepe neked? Te miért ünnepled a pünkösdöt? A kérdések nyitottak és mindenki számára megválaszolhatók. Ezért legyen a pünkösdi ünnepnek egyik fő feladata, hogy keressük a választ az előbb említett két kérdésre és bízzunk abban, hogy a Pártfogó, a Szentlélek hozzánk is eljön, és számunkra is egy fő támogató személy lesz az Atya és a Fiú mellett. Ámen.

Borháci Dávid