Bemutatkozik a Nagyváradi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség

Az evangélikus egyházközség életet, az elmúlt hónapokban az építkezés jellemezte a legtalálóbban. Lelki erősödésre alkalmas istentiszteletek, testvérgyülekezeti találkozások, ünnepi alkalmak és önkéntes szolgálat keretében kapcsolódtak be aktív tagjaink a hitélet szervezésébe, terveink megvalósításába.

A Varadinum 2018 lehetőséget adott a Debreczeni Evangélikus Testvérgyülekezettel való kapcsolatunk szorosabbá tételére. Asztalos Richárd debreczeni ev.lelkész igehirdetése, Abaffy Zoltán zsinati elnök köszöntő beszéde, Mészáros János magánénekes műsora, az Evangélikus Óvoda gyerekeinek éneklése és az ízletesre főzött bográcsos megteremtették a lelki-testi erősödés feltételeit.

Pár napra rá került sor, istentisztelet keretében az anyák felköszöntésére, amire a vallásórás és az óvodás gyerekek szép versekkel és énekekkel készültek. Ezt követően kezdődött el a templom udvarán levő régi magtárnak a bontására. A szinte 300 nm épületet, a presbitérium döntése alapján magunk kezdtük el lebontani, önkéntes gyülekezeti tagok segítségével. A sok porral és jó fizikai erőnlétet igénylő munka kerek egy hónapig tartott. Szolgálatunkkal a gyülekezetnek tetemes összeget sikerült megtakarítanunk. E bontásnak az a célja, hogy a megüresedett udvarrészre egy új épületet építhessünk, amelyben a gyülekezetnek imatermet, az Evangélikus Óvodának pedig torna- és dísztermet hozzunk létre. Reménységünk szerint az új építkezés engedélye még ebben a hónapban elkészül. A júniusi hónap első felében vizitált Nagyváradon az esperesség tavaly megválasztott új elnöksége. Jó volt megtapasztalni, hogy van érdeklődés és segítőkészség a gyülekezetekben zajló élet iránt.

A Penzlini Evangélikus Gyülekezettel (Mecklenburg) már közel két évtizede tart a testvérgyülekezeti kapcsolat, amelynek keretében éves rendszerességgel vannak közös rendezvényeink. Az idén, június utolsó hetében látogatott Váradra a penzlini testvérek csoportja, lelkészük Hartmuth Reincke vezetésével. A találkozás élménydús kirándulással kezdődött a Tisza-tavi ökocentrumban, folytatódott Erdőbényén (Tokaj mellett) a Béres-birtok szőlősében illetve Sárospatak és Tokaj megtekintésével. A magyar-német nyelvű istentisztelet, a közös szolgálat és az azt követő közebéd jelentették a találkozás kiemelkedő eseményét. Értékes színfoltja volt az Érköbölkuton lakó Rákóczi Lajos családjánál és ménesénél tett látogatás is, ami alatt vendégeink tapasztalhatták az erdélyi magyar ember önzetlen vendégszeretetét. Hálás köszönet a Rákóczi családnak érte!

Az augusztusi hónapban öt említésre méltó esemény történt. A Magyarok Világszövetsége, amelynek e sorok írója több évtizede tagja, ünnepelte fennállása 80. évfordulóját. “A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete. Ennek a bátor cselekedetnek köszönhető az, hogy a Magyar Kormány megalkotta a külhoni magyarok kettős állampolgárságának törvényes kereteit. Aug. 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmával Nagyvárad főterén gyűlt össze a magyarság maroknyi csoportja és történelmi egyházaink képviselete, hogy kenyeret szenteljen, nemzetünkért imát mondjon és reá Istentől áldást kérjen. A hónap utolsó napjaiban tett látogatást közösségünkben a legrégebbi testvérgyülekezetünk a Kampeni (Hollandia) Ev. Ref. Egyházközség  képviselője, Jonnie Bosch. E kapcsolatnak köszönhetően nemcsak terveink, de beteg vagy bajba került egyháztagjaink is komoly anyagi segítségben részesültek, részesülnek.

 A nyári hónapokban három olyan fiatal pár is házasságot kötött  templomunkban, akik közül egyik fél sem volt evangélikus. Ez bizonyítja azt, hogy neogótikus templomunk a nem evangélikus váradiak számára is vonzó és fontos színhely. Bárcsak minden házasulandó fiatal evangélikus is így gondolkozna, lelki identitásához ekképp ragaszkodna! Az esküvői istentiszteletek kitűnő lehetőséget nyújtanak az ökumené gyakorlására is.

Végül köszönetet szeretnék mondani mindazon gyülekezeti tagoknak, akik váradi szolgálatom 20. és 50. születésnapom alkalmával felköszöntöttek és szeretetvendégséget szerveztek. Isten gazdag áldása legyen életükön és egész evangélikus egyházunkon! Mindezért legyen Istené a dicsőség!

 Mátyás Attila evangélikus lelkész

A fotók forrása: Oradea Travel