Egyházkerületi presbiteri gyűlés Kolozsváron

Egyházkerületi presbiteri gyűlésre került sor november 5-én Kolozsváron. A gyűlés alkalmával nemcsak a tavalyi év tevékenységeiről szóló beszámolók kerültek kiértékelésre, hanem a jelen helyzetről és főképp a jövőről beszéltek a munkatársak. Különös hangsúlyt kapott az új missziói stratégia, illetve a diakónia megerősítése. Adorjáni Dezső Zoltán püspök emlékeztetett a misszió és a diakónia szükségességére az egyházban: „…Krisztus az ő egyházára legelső sorban egy hármas szolgálatot bízott, ami az egyházi szolgálat lényege is egyben: 1. Hirdetni Isten Igéjét alkalmas és alkalmatlan időben. 2. Megünnepelni az istentisztelet közösségében a szentséget (az úrvacsorát, a keresztséget) – ez a liturgia. 3. Az ige és a szentségek által Isten Szentlelke új életre, szolgáló életre szabadít fel és kötelez el, ez pedig az élet istentisztelete, a szeretet szolgálat, a diakónia.” Az elhúzódó járványhelyzetben bátorította a munkatársakat, valamint felhívta a figyelmüket arra, hogy „egy egészen új módszertan alapján újra kell gondoljuk és tervezzük a missziói, evangelizációs szolgálatunkat úgy tartalmilag, mind formailag és dinamikájában.”

Illyés Sándor