Egyházkerületi Presbiteri Gyűlés Kolozsváron

Egyházkerületünk presbitériumának rendes évi gyűlése zajlik ezekben a percekben Kolozsváron. Hálásak vagyunk, hogy sikerült (talán utolsó alkalommal ebben az évben) személyesen is tanácskozni.