Egyházmegyei Közgyűlés – Közéleti személyiségek válaszoltak kérdéseinkre

2019. május 18-án, a Brassói Evangélikus – Lutheránus Egyházmegye Közgyűlését követően Ambrus Izabella, RMDSZ Brassó megyei parlamenti képviselője és Géczi Gellért, a Négyfalusi RMDSZ elnöke, városi tanácsos válaszoltak kérdéseinkre:

Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr igehirdetésére is reflektálva, hogyan látja az erdélyi magyarság jövőképét?

Ambrus Izabella, az RMDSZ Brassó megyei parlamenti képviselője: Nagyon rég hallottam egy ilyen jó prédikációt. A püspök úr elmondta az igazságot, mert sokszor szemet hunyunk a dolgok fölött. Én remélem, hogy megértjük mindannyian, hogy csak összefogva tudjuk megoldani az ügyeinket, ez a megmaradásunknak a tétje. Megkell értsük azt, hogy csak, ha hűségesen szolgálunk és a mi érdekeinket nézzük – az egyházzal együtt – megmaradunk.

Géczi Gellért, a Négyfalusi RMDSZ elnöke, városi tanácsos: Ha csak egyszerűen az igehirdetés szövegét kellene elemeznem, akkor fogalmazhatnék úgy is, hogy az elhangzottak, a tények, a számadatok tükrében a jövőképünk sajnos nem a legfényesebb. Igen, a templom falain kívül is, ha a mindennapjainkat nézzük, olykor aggodalom és kilátástalanság uralkodik el fölöttünk ha az erdélyi magyar közösségünk jövőjére gondolunk. És nemcsak az ami nálunk itthon történik elgondolkodtat, hanem úgy, ahogyan ez a prédikációban is elhangzott, Európában is, világviszonylatban is gondok vannak, és nem ártana újra gondolni a dolgokat. De ugyanakkor a püspök úr arra is reflektált, hogy a mai világban „küzdeni” kell, azaz dolgozni, megdolgozi a sikerért, és nem karba tett kézzel várjuk azt, hogy valami történjen, úgy az egyházon belül, mint a világi mindennapjainban, ez egyetemesen érvényes és jellemző arra, ami a mi küzdelmünket és megmaradásunkat illeti. Borúlátásra van okunk, de kérdem én, mikor volt ez az erdélyi magyarság történelmében könnyebb? Az évszázadok folyamán sok olyan példa van, ami talán túlszárnyalja a mai helyzetet is, és annak ellenére még mindig itt vagyunk, élő, virágzó közösség vagyunk, és úgy ahogyan azt ünnepi köszöntőmben is elmondtam és kihangsúlyoztam, úgy az egyén, vagy a választott képviselő, vagy az egyházi ember, a tanár, a tanító kell vállalja küldetését, és a nehézségek árán is becsülettel, felelősséggel kell vállalja a munkáját. Igen, ilyen körülmények közt úgy gondolom, hogy rajtunk múlik, hogy milyen jövőképet képzelünk és akarunk erdélyi magyarságunk számára. A feltételek adottak, hogy még kisebbségi sorsban is egy élhető, békés, boldog jövőképet teremtsünk, csak ezért dolgozi, küzdeni kell, vállalni a felelősséget, nem pedig tétlenül nézni, hogy miként rohan el mellettünk az élet.

Mit üzen az evangélikus magyaroknak a vasárnap (május 26-án) sorra kerülő EP választásokkal kapcsolatban?

Ambrus Izabella az RMDSZ Brassó megyei parlamenti képviselője: Elsősorban azt, hogy elkell menni szavazni, ez nekünk egy kötelességünk, feladatunk és ezt komolyan kell vegyük. Ott kell legyünk! Ez a választás azért van, hogy keresztyének maradhassunk, itthon maradhassunk és megőrizhessük hagyományainkat, anyanyelvünket és magyarságunkat.

Géczi Gellért, a Négyfalusi RMDSZ elnöke, városi tanácsos: Mint ahogyan ma beszédemben is elmondtam, arra buzdítok mindenkit, hogy állampolgársági kötelességeinek eleget téve járuljon az urnákhoz, és döntsön úgy, hogy erdélyi magyar közösségünk hangja az elkövetkezendő öt esztendőben is hallható legyen az Európai Parlamentben, ott, ahol rólunk, kisebbségben élő erdélyi magyarokról is beszélnek, döntéseket hoznak. Mert ha mi nem leszünk ott hangunkat hallatni, más nem fogja felkarolni problémáinkat, nem fogja orvosolni gondjainkat, mint ahogyan ez már sokszor be is bizonyosodott történelmünk folyamán. Azt is hozzátenném, hogy amennyiben nem érnénk el az öt százalékos bejutási küszöböt, a magyar érdekképviseletre leadott szavazatok a visszaosztás után román képviselőket segítenének meg arra, hogy bejussanak az Európai Parlamentbe, és így pedig végérvényesen azt sem tudnánk majd elmondani, hogy a mi szavazatunk kinek segített a bejutásra. Tudom, hogy érdekképviseleti szervezetünk nem tökéletes, de szembe kell nézzünk a valósággal, azzal, hogy mit akarunk közösségünk számára, és hogy ki képviseljen minket. Ilyen helyzetben sem a távolmaradás, sem a más pártokra való szavazás nem egy reális alternatíva, bármennyire is kecsegtetően hangzanak a román párok kampányüzenetei.

Összeállította Végh Nimród