Elkezdődött egyházunk újabb hat éves zsinati ciklusa

November 15-16-án, a Hosszúfalu-Fűrészmező-i evangélikus egyházközségben került megrendezésre egyházunk zsinati ülése. Az ülés alkalmával elkezdődött a 2019-2025 közötti zsinati ciklus, melynek első ülésszakán megválasztották az egyházkerületi presbitérium és a különböző egyházi testületek tagjait, elhangzottak a zsinati jelentések és megszabták az egyházkormányzás főbb irányvonalait. Adorjáni Dezső Zoltán püspök elmondta, jelen ciklusban évente legalább egy ülésszakot terveznek, melyek a kánon revízióval és egyházunk működésében fontos szabályok megalkotásával fognak foglalkozni.

Isten áldását kérjük a zsinat munkájára, hogy áldássá legyen egyházunk épülésére!

Boldizsár Beáta

Bobcsok Andrej Ludovic esperes beszámolója
Bobcsok Andrej Ludovic esperes beszámolója
A zsinatot vezeti Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Riedl Rudolf egyházkerületi felügyelő
A zsinatot vezeti Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Riedl Rudolf egyházkerületi felügyelő
Istentiszteleti szolgálatot végzett Feher Attila főtanácsos-esperes
Istentiszteleti szolgálatot végzett Feher Attila főtanácsos-esperes
A zsinati tagok eskütétele az iktatás során
A zsinati tagok eskütétele az iktatás során