Evangélikus múzeumszoba nyílt a nagyváradi várban

Csütörtök délután a XXVIII. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében evangélikus múzeumszoba nyílt a nagyváradi vár második emeletén. A kiállítás 500 év történelmét mutatja be.

A megjelenteket, köztük exc. Böcskei László római katolikus megyés püspököt, Angela Lupșea múzeumigazgatót és Imre Zoltán aligazgatót Mátyás Attila evangélikus lelkész üdvözölte, megköszönve a városi múzeumnak azt a lehetőséget, hogy a vár termében egy evangélikus jellegű kiállítás jöhetett létre. A magyar, román és német nyelven olvasható kiállítási anyagot – amely Nagyváradra Emődi András közvetítésével érkezett meg – a Brassói Szász Evangélikus Egyház hozta létre a Német Kulturális Minisztérium közreműködésével. A kiállítás nemcsak a történelmet bemutató mivoltából tekinthető fontosnak, emellett a reformáció üzenetét is hordozza: Istent újra előtérbe helyezni – mutatott rá az evangélikus lelkész. A kiállítással ezért impulzust szeretnének adni a közönségnek arra nézve, hogy felismerjék, mennyire fontos a hit, az Istennel való kapcsolattartás. Ennek jegyében a múzeumszobában a kiállítási anyag az élet aktualitása szerint időnként cserélődni fog – mondta el a lelkipásztor, aki a továbbiakban a reformáció nagyváradi vonatkozásaira tért ki. Martinuzzi (Fráter) György erdélyi kincstárnok, váradi püspök meggyilkolása után Varkocs Tamás érkezik Váradra várkapitánynak. Varkocs a reformáció támogatójaként összetűzésbe kerül mind a Habsburgokkal, mind a klérussal, egyéves itt tartózkodása alatt azonban az egyház élete teljesen megváltozik. Később a gyermek János Zsigmonddal visszatért Izabella királynő helyezi vissza hivatalába. A klérus, Forgách Ferenc akkori püspökkel – a reformáció terjeszkedésétől tartva – nem esküdött hűséget Izabella királynőnek, a vár falain belül keres védelmet, Varkocs azonban fél éves kiéheztető politika után arra kényszerítette a benn levőket, hogy adják fel a várat. A katolikus egyház tulajdona Izabella királynő tulajdonába került át, templomokat bontottak le. A reformátusság és evangélikusság ebben az időben húzóereje maradt a városnak, mígnem azt a törökök 1660-ban el nem foglalták – mondta el az evangélikus lelkész.

Régi kiadványok

A kiállításon az ismertető plakátok mellett régi kiadványok (énekeskönyv, Biblia, katekizmus), illetve a váradi egyházközség régi pecsétnyomója is megtekinthető. A kiállítás részét képezi egy Lutherről szóló film is.

A tárlatnyitón hegedűjátékával közreműködött Imre Kamilla, verset adott elő Urszu Edith evangélikus presbiter.

Forrás: Bihari Napló