Éves nőszövetségi közgyűlés

A Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház Országos Nőszövetségének (REVON) elnöke, Koszta Enikő és Papp Noémi-Melinda régiós elnök  részt vettek az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége július 11.-én Marosvásárhely V – Felsőváros  gyülekezetben tartott éves közgyűlésén. A találkozás célja egy hittestvéri kapcsolat megalapozása, mely szándék mindkét fél részéről egy együttműködési nyilatkozat aláírása által konkretizálódott. A nyilatkozat tartalma: “Erősítjük a magyar protestáns öntudatot nőtestvéreink között. A hitélet ápolása érdekében tájékoztatjuk egymást missziói programtervezetünkről. Egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti szinten látogatjuk egymás nőszövetségi rendezvényeit. Közösen szervezünk templomi ünnepélyeket, konferenciákat, csendesnapokat, munkatársképzőket. A Női Világimanap közös megszervezésével bekapcsolódunk a keresztyén asszonyok ökumenikus mozgalmába.  Támogatjuk egymást az evangéliumi szellemű iratmisszióban. A felebaráti szeretet és segítségnyújtás jegyében támogatjuk egymás diakóniai szolgálatát.Támogatjuk egymást a művelődés és hagyományápolás területén végzett szolgálatunkban.Egymás egyházi, felekezeti kultúráját, történelmét népszerűsítő programokat, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.   Szolgálatunkat Isten dicsőségére végezzük, hogy ezáltal is elősegítsük a Krisztusról szóló örömhír terjedését, Isten országának a terjesztését.”

A nyilatkozat aláírása ünnepélyes keretek között történt, az eseményt felvezette Kovács  István,   az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa, kihangsúlyozva a két erdélyi felekezet szoros együttműködésének szükségességét. Koszta Enikő Revon- elnök a Gal.6,10 alapján elmondta, a hittestvéri kapcsolatokra nagy szükség van, különösen napjainkban, amikor az elidegenedés folyamata eluralkodik társadalmunkban. Továbbá elmondta, hogy meggyőződése, hogy e kapcsolat szükségszerűsége megmutatkozik majd a kölcsönös támogatás, hiterősítés,  tapasztalatcsere,  közös projektek és közös programok megszervezése által. A nyilatkozatot aláírták : Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége elnöke, Borsos Melinda, Molnár Helén Tünde alelnök, Koszta Enikő Revon elnök és Papp Noémi- Melinda régiós elnök.