EVIKEfesztet tartottunk Székelyvarságon

Összesen 53 fiatal használta ki február 8-9. között Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelében szereplő alkalmas időt, ugyanis a hargitai Székelyvarságon egy olyan élő közöséggé formálódott, mely azon törekedett, hogy megértse, mi is az Úr akarata. A kétnapos ifjúsági rendezvény mottója a következő volt: Közösségben lenni feszt, kihasználva az alkalmas időt.

Miután mindenki elfoglalta szállását az volt a feladatuk, hogy anélkül, hogy beszélnének álljanak fel születésük szerint növekvő sorrendben. Ez, valamint az ezt követő ismerkedő játékok felkészítették a résztvevőket arra, hogy hozzá kezdjenek az első nagyobb kihívásnak. A hétvége célja az volt, hogy megértsék mennyire fontos közösségben élni. Egymással és Istennel. Ezért előbb ők kellett bemutassák, hogy hogyan is értelmezik a Pál apostol által említett alkalmas, illetve gonosz időt. Hat csoportra felosztva azt a feladatot kapták, hogy estig egy-egy színdarabot készítsenek elő, melyben be kellett mutatniuk, hogy mit tennének, ha egy üzenetben mindegyikük megtudná még mennyi idejük van hátra. Kreativitásuk serkentéséhez egy részt tekinthettek meg A Legújabb testamentum c. filmből, melyben mindenki egy üzenetet kapott halálának időpontjával. Mindegyik csoport különböző helyzetben kellett előadja produkcióját, úgy mint: családban, suliban, barátok közt, kórházban stb. Nem volt könnyű feladatuk, mivel miután megtudták, hogy mit kell tenniük újabb közösségépítő játékokon, illetve a Megéri-e feszt közösségben lenni? című interaktív témafeldolgozáson kellett részt venniük. Viszont ez valamilyen szinten segítség is volt számukra, hiszen ezáltal egyre világosabb lett az ige mondanivalója is.

Vacsora után érkezett el a várva várt pillanat, amikor elő kellett adniuk produkcióikat. A közönség visszajelzését figyelembe véve arra a következtetésre jutottunk, hogy ennél kreatívabb, tanulságosabb és hangulatosabb színdarabokat lehetetlen lett volna összeállítani. A legfontosabb viszont az volt, hogy maga a feladat élő közösséggé formálta őket, melyben együtt próbálták megfejteni, hogy mit is jelent az alkalmas idő úgy, hogy egymást meghallgatták, egymásra figyeltek, egymást jobban megismerték és egyre közelebb kerültek az Úr akaratának a megismeréséhez. Az estet DJ CHERRY, azaz Kirsch Edgár egy fergeteges bulival zárta.

Vasárnap a test táplálását interaktív istentisztelet követte, melyen mindenkinek az volt a feladata, hogy lerajzolja a saját idejét, belefoglalva az efézusi levélben található alkalmas és gonosz idők értelmezését: Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Efézus 5, 15-17. Miután páran bemutatták, hogy ők ezt hogyan képzelik el, mind egy-egy csónakba „kerültek”, legalábbis egy felrajzolt ábrán, ahonnan háttal evezve a jövő fele, a múlt tapasztalataira alapozhatják életüket. Csónakjuk időközben el is merülhet, mely esemény életük mélypontjait jelenti, de közösen ismét felszínre hozhatják életük csónakját, ha közösségben élnek egymással, és főleg Istennel, kihasználva az alkalmas időket a gyorsan múló mindennapokban, melyek gonoszak, hiszen hamar telnek és az elmulasztott pillanatokra már nem lesz lehetőségük. Ezért bölcsen kell élniük és nem esztelenül. Ki kell használniuk a lehetőségeket, hogy úgy az egymással, mint az Istennel való közösségüket erősítsék. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. (Róm 12, 5-8)

A Bartos Nándor zenetanár által kísért közös éneklést, szabadtéri programok követték. Ebéd után, ha bár a csomagok nagy része már a buszon volt, indulás előtt a résztvevők két csapatra osztva párbajoztak a Magyarország szeretlek mintájára megszervezett EVIKE szeretlek programon. Ének részek kíséretéből kellett kitalálniuk a dal címét és szerzőjét, bibliai példázatokat kellett egymásnak tovább mondaniuk, valamint stratégiai játékokat kellett közösen megoldaniuk. Késő délután viszont elérkezett az indulás pillanata, melynek senki sem örült, de egy következő találkozás ígéretével sikerült mindenkit meggyőzni, hogy felüljön a buszra.

Köszönet illeti mindazokat, akiknek hozzájárulása nélkül aligha jöhetett volna létre az ifjúsági találkozó: a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala, munkatársak, Kolozsváron tanuló evangélikus egyetemisták, önkéntesek, a székelyvarsági Nap Park.

Külön köszönet Csabai Anitának, aki mindig lelkiismeretesen képekben is megörökíti az eseményeinket!

Erzse Zsolt