Felhívás otthoni úrvacsoravételre

„…mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Gal 3,28

Kedves keresztyén testvéreim!

A válságos időszakban sajnos fizikailag nem találkozhatunk, de a lelki táplálékot igyekszünk biztosítani híveink számára kihasználva a média nyújtotta lehetőségeket. Húsvét vasárnapján 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött evangélikus istentiszteletet közvetítünk egyházunk www.evangelikus.ro honlapján.

Rendhagyó módon mindenki a saját családi hajlékában megterítheti az Úr szent asztalát, magához véve Jézus Krisztus testét és vérét, a kenyér és a bor színe alatt.

A szolgálattevő lelkészekkel együtt mindenki családonként törje meg a kenyeret, nyújtsák egymásnak ezt mondva: „ez Krisztus teste”, majd pohárban a bort is ezt mondva: „ez Krisztus vére”.

Hiszünk abban, hogy a fizikai távolságokat legyőzve, családonként megterítve az Úr szent asztalát Krisztusban egyek lehetünk.

Adorjáni Dezső Zoltán
püspök