Fotóriport – Reformációi ünnepség és lelkésziktatás Aradon

Aradon, október 27-én reformációi ünnepélyre és hálaadó istentiszteletre került sor. Az alkalmon hálát adtak az aradi evangélikus – lutheránus “Vörös” templom belső-, és a Luther-Palota külső homlokzatának felújításáért. Majd ünnepi közgyűlés keretében került sor Jakab István lelkipásztor gyülekezetbe történő beiktatására. A hálaadó istentiszteleten Adorjáni Dezső-Zoltán püspök hirdette Isten igéjét. A lelkészi iktatást Fehér Attila esperes végezte.