Hálaadó Istentisztelet Halmágyon

2019. október 6-ára esett a Halmágyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség hagyományos hálaadó istentisztelete, melyet Bandi Attila lelkipásztor vezetett, és melyen felesége, Bandi Márta hirdette Isten igéjét. Prédikációjában Isten azon ígéretére hívta fel a figyelmünket, hogy ha megosztjuk kenyerünket, ha jót cselekszünk másokkal, áldásában részesülünk. A hálaadás nem szól másról, mint áldott emberként meglátni mind a jót, mind pedig a nehézséget, és köszönetet mondani mindkettőért Istennek. Ez az adok-kapok igazi művészete – hangzott el Lázár Ervin gondolatai nyomán.

A hálaadó alkalmat megelőző napokban szorgos, apró kezek gyűltek össze, hogy elkészíthessék a gyülekezet számára a hálaadási oltárra szánt javakat.  Gyermekek gyűjtötték össze azt a sok földi jót, amivel Isten megajándékozott minket. Gyümölcsöket, zöldségeket, terményeket rendeztek kosarakba, és helyezték a halmágyi templom oltárára. A falu apró népe cipócskákat is készített saját családjuk számára, melyeket nemzeti színekből sodort kötéssel díszítettek. Ezen felül közösen dagasztották be azt a kenyeret, mely az oltár központi helyén díszeleghetett. Az istentisztelet után mindenki hazavitt ebből egy darabot, összetartozásunk jeléül.

A magyar közösség ezen az alkalmon emlékezett meg az aradi vértanúkról. Farkas Emőke Petőfi Sándor ösztöndíjas előadásában hallgathattunk az alkalomhoz méltó népdalokat, melyeket aznap a fogarasi egyházközség tagjai előtt is bemutatott.

Kezünkben kenyérrel, szívünkben az összetartozás érzésével, s fülünkben csengő dalsorokkal indulhattunk haza:

„Felszállott a páva vármegye házára,

Vizet hozott a szegény rabok számára.

Igyatok ti rabok, mosdjatok ti rabok,

Kérjétek az Istent, majd megszabadultok!”

Farkas Emőke