Hosszú tervek Fazekasvarsándon

Folyó év november 21-én újraindult a nőszövetség Fazekasvarsándon. Egy meghitt első alkalomban volt részünk. Az eseményt egy rövid áhítattal kezdtük, amelyben a nők bibliai szerepéről volt szó, arról, hogy háttérbe voltak szorítva az akkori társadalomban, és nem fejezhették ki a saját véleményüket, de Jézus szemében nő és férfi egyenrangúnak számít. Továbbra Isten áldását kértük az asszonyok életére, kezeik munkájára, tudniillik a nőszövetségi alkalmakon az első nagy küldetés az, hogy karácsonyi díszeket készítsenek a gyülekezeti karácsonyi vásárra.

Borhaci Krisztina rövid bemutatója
Borhaci Krisztina rövid bemutatója

Az áhítatot követően Borhaci Krisztina ismertette, azokat a tényezőket, amelyek fontosak egy nőszövetségi csoport jó működéséhez és elmondta, hogy valójában mi a nőszövetség szerepe az egyházközségen belül, valamint ismertette a Romániai Evangélikus Országos Nőszövetség megalakuló közgyűlésének fontosabb mozzanatait is. Azt követően pedig a szorgos kezek nekiláttak a díszek készítéséhez. Elmondhatom, hogy az első alkalom nagy meglepetés volt számomra, mert szép számban összegyűltek az asszonyok és valóban az áhítat után érezhető volt, hogy lelkileg felszabadulva végezték a feladatukat, készültek a vásárra, cseverésztek, tervezgettek. Nagy reményünk az, hogy ez nem csak egy időszakos eseménysorozat lesz, hosszú távú nőszövetségi aktivitásra számítunk.

Karácsonyi díszek készítése
Karácsonyi díszek készítése

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt 90,17)

Borhaci Dávid lelkészjelölt