Húszéves a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Templom

A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus templom építésének huszadik évfordulóját ünnepelték a hétvégén. A kétnapos rendezvényen az idős és fiatal korosztályt egyaránt megszólították.

Szombaton a sepsikőröspataki Diakónia Központban találkoztak a gyülekezeti tagok, hogy hálaadással egybekötött rendezvény keretében ünnepeljék az elmúlt húsz évet. A bevezető áhítatot követően Szegedi László generális direktor tartott előadást, míg a gyerekeket, fiatalokat kézműves tevékenységekre, beszélgetésekre várták. Nem maradtak el a kulturális programok sem, a szabadtéri ünnepségen felléptek a közösség fiataljai, gyerekei, akik népdalokkal, kórusművekkel örvendeztették meg a mintegy ötvenfős közösséget. Szerepelt a Jubilate Deo kórus, a Kantate gyermekkórus és a Bartimeus Játszóház tánccsoportja, a nap folyamán pedig betakarítási vásárt tartottak, a gyerekek őszi dekorációkat készíthettek.

Zelenák József evangélikus esperes lapunknak elmondta: az evangélikus egyházban a gyülekezeti hétvége üzenete a hálaadás is. Október 7-e az aratás ünnepe, és mivel a szentgyörgyi templom húszéves, összekötötték a két hálaadást, és egy nagyobb ceremóniát hoztak össze. Első nap a családra koncentráltak, és igyekeztek minden tagot bevonni a tevékenységekbe, melyeket Isten igéjének szenteltek.

Az evangélikus egyháznak közel ezer tagja van Sepsiszentgyörgyön, ez a szám húsz évvel ezelőtt is ugyanennyi volt, ezért vált fontossá a templomépítés is. Addig csak imaházban  működtek, ahová mindössze 100 – 150 személy fért be, így igazán hálásak azért, hogy most már templomban adhattak hálát Istennek. A lelkész hozzátette: ismerve a mai helyzetet, a fiatalok elvándorlását, örömtelinek tartja, hogy a közösség él és fejlődik. A fiatalok közül néhányan lelkészi pályát választják: a segédlelkész Végh Nimród is az ifjúsági csoport tagjai közül került ki, és hatodéves hallgatóként már részt vesz, segít a szolgálatban.

Vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött hálaadó istentiszteletre várták a híveket a sepsiszentgyörgyi templomba. A szép számban összegyűlt közösség imával, énekkel adott hálát a templomépítésért.

Zelenák József ünnepi beszédében kiemelte Isten házának fontosságát a gyülekezet életében, hiszen húsz évvel ezelőtt úgy építették a templomot, hogy mindenkit befogadjon. Arra jó az ünnep – hangsúlyozta az esperes – , hogy a kiemelkedő eseményekre mindig emlékezzenek az emberek. Az 1998-ban felszentelt templom megáldásakor Harmati Béla püspök azt mondta, a sepsiszentgyörgyi Kelet – Európa legszebb evangélikus temploma, amely nemcsak szakrális hely, hanem mint építészeti csoda is számottevő. A templomépítését a lélekszám növekedése tette szükségessé, három év alatt készült el, és bár sokan túl grandiózusnak vélték, mára kiderült: megtelik hívő lélekkel vasárnapról vasárnapra. „Az élni akaró gyülekezet minden templomot kinő, és ez nálunk is így történt, ezért hálásnak kell lennünk, nemcsak ma, hanem életünk minden napján” – fogalmazott Zelenák József.

Az igehirdetést követően emlék-okleveleket és Bibliát adtak át azoknak, akik segítették a gyülekezetet az Isten házának felépítésében. Elsőként post mortem tüntették ki Mózes Árpád evangélikus-lutheránus püspököt, a díjat családja vette át. Makay Tamás, a templom tervezője az oklevél átvétele után elmondta: szakrális helyet tervezni csak egy szakmai kihívás, viszont ha Isten nem szól bele a tervezésbe, nem sikerül. Ennek a templomnak gyönyörű az akusztikája, ami Isten munkájának, beavatkozásának köszönhető.

Kitüntették még Incze Sándor református lelkészt, Csatlós Huba építészmérnököt, Bartha János presbitert, László Gyulát, Kovászna Megyei Tanácsának nyugalmazott alelnökét, Zsók József vállalkozót és Zelenák József lelkészt. Az igehirdetés és úrvacsoraosztás a magyar korona hiteles másolatának kiállításával, ünnepi műsorral és szeretetvendégséggel zárult.

Bús Ildikó, Székely Hirmondó

Köszönjük a támogatást: