Imatized Nagyváradon

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18) mottóval hirdették meg idén a keresztény egység tíznaposra bővült imahetét. Vasárnap, 2019. január 20-án Nagyváradon a római katolikus székesegyházban imádkoztak a felekezetek elöjárói a hívekkel együtt.

A házigazda Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: nem a mindennapi problémák, ügyek megvitatása végett gyűltek össze, hanem attól a belső vágytól vezérelve, hogy Isten elé tárják a kéréseiket, hogy az ő akarata érvényesülhessen mindenki javára. A mottó arra utal, hogy a választott népnek szüksége volt bírákra, mert számos veszély leselkedett az Istennel kötött szövetségre, sok volt a gyűlölködés, a megosztottság és az ellenségeskedés,amiképpen napjainkban is. Ha azonban betartjuk Isten törvényeit, felvesszük a harcot a gonosz erőivel, túllépünk az előítéleteinken, és érzékenyek vagyunk mások gondjai iránt, akkor autentikus keresztényekké válhatunk. „Az élet ugyanúgy látszik, ahogyan a halál is. Legyünk élő keresztények, ebben támogassuk és erősítsük egymást. Kapcsolódjuk be az imafüzér alkalmaiba, mert ezáltal tehetünk a legtöbbet az egység szolgálatáért. Keresztény tanúságtételünkkel próbáljuk szebbé és jobbá tenni a világot!”- tanácsolta a váradi egyházmegye főpásztora.

Prédikációjában Mihai Vătămănelu görögkatolikus vikárius azt emelte ki, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket. Imádkozzunk, mert lelki élet nélkül csupán gépek vagyunk. Élő kövekként építsük Krisztus egyházát, egységben a szeretetben és a sokféleségben.

A prédikáció után a jelenlevő felekezetek  képviselői mondtak egy-egy rövid imát, magyarnyelven a római katolikus, a református, az evangélikus-lutheránus és az unitárius egyházak elöljárói. Kövendi István várad-rogériuszi református lelkipásztor köszönetet mondott Istennek, amiért együtt lehettek, megláthatták azt, hogy ő a mi Atyánk, mi pedig testvérek vagyunk. Kardos József unitárius tiszteletes azt kérte Istentől: tegye áldottá az együttlétet, és vezessen a világosság útján, az igazság ösvényén. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész azon óhaját juttatta kifejezésre, hogy a szeretet győzedelmeskedjék a 21. század Európájában.

Fohászkodtak még az ortodox egyház, a görögkatolikus egyház, a Messiás-hívő Zsidó Hitközség, valamint a neoprotestáns Tabor és Betania gyülekezetek képviselői is. Az imatized adományai gyermekotthonra gyűlnek, a Messiás-hívő Zsidó Hitközség számára. Az imaalkalom zenei szolgálatát a székesegyház kórusa végezte.

Forrás: http://stiri.varad.org