Kincskereső Tábor Halmágyon – idén újra nagytarcsai fiatalok segítségével

Augusztus első teljes hetében idén is megrendezésre került a Halmágyi Egyházközség hagyományos nyári tábora, immáron 4. alkalommal, mint „Kincskereső Tábor”. Ez a hét évről évre egyre különlegesebb és szimbólumokat hordoz magában, hiszen a tavalyi esztendőben egy különleges kapcsolódási pontot kínált a szervező egyházközség és a magyarországi testvérgyülekezet között, hiszen nagytarcsai önkéntesek vettek részt akkor a tábor lebonyolításában. A jó tapasztalatokkal feltöltekezve idén is érkeztek önkéntesek, akik derekas helytállással vállalták a reggeli áhitatok (éneklés és bevezető jelenetek), illetve a kiscsoportos tevékenységek vezetését. Az idei év különlegessége volt, hogy az önkéntes lányok minden nap egy órát a népzenére és néptáncra szántak, így egy egyszerű és kedves koreográfiát tanítottak meg  a gyermekeknek. Szintén az önkéntesek segítségével történtek a délutáni kreatív és játékos foglalkozások is. Idén először került sor arra is, hogy a gyülekezet ifisei közül három fiatal vállalta, hogy (a délelőtti kiscsoportos beszélgetést követően) segítőként részt vesznek a gyermekek ebédeltetésében, illetve az ebéd utáni munkában. Az ételek elkészítését a konyhában édesanyák, nagymamák önkéntes alapon vállalták, akik idén is fantasztikus munkát végeztek, hiszen gördülékeny közös munkával minden nap rendkívül finom és elegendő mennyiségű ételt tettek az asztalokra.

A tábor tematikája idén is a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) Alapítvány által előkészített és kidolgozott programot követte, melynek címe: „Gyere utánam!” A program központi igeverse a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének 12b. verse: „légy példa… a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban”. Ezen öt tulajdonságra épült fel az öt nap programja, melynek állandó szereplője volt Pál apostol és Timóteus, akik minden reggel rövid jelenettel indították napot, mely tulajdonképpen „tanmeseként” állt a gyermekek előtt. Ezt kiegészítendő minden nap más-más szereplők jelentek meg, akik segítették az aznapi bibliai történtet elmondását és megértését (12 éves Jézus a templomban, a kősziklára épített ház, Jézus kereszthalála, a kapernaumi százados szolgája, Jézus tanítása a tisztaságról). A nagytarcsai önkéntesek segítségével minden nap egy-egy új éneket is megtanultunk, melyet gitárral és mutogatással kísértek. A hét központi éneke Pintér Béla keresztyén énekes „Te vagy a példaképem” című éneke volt, melyet a résztvevők a hét végére tökéletes megtanultak.

A tábor délelőtti foglalkozásait a közös néptánc, majd az ebéd zárta. Ezt követően játék és kreatív tevékenység következett: hétfőn mindenki elkészítette a saját textil hátizsákját, melybe a héten készült tárgyakat gyűjtötte, valamint ekkor kezdték el a szélcsengő elkészítését is, mely péntekre egy 5 harangocskából felfűzött csengővé állt össze. A harangocskákra (agyagcserepecskék) pedig felkerült a hét központi igéje. Kedden és szerdán a kreatív tevékenység mellett sor-, és csapatversenyre is sor került, majd csütörtökön ebéd után vízicsata következett. A nagy melegben mindenkinek jól esett a felfrissülés, majd a délután további részében Simon Nagy Ilona, apácai lelkipásztor jóvoltából újra lehetett nemezelni. A tábor utolsó délutánjának programját, mint a Halmágyi Napok előrendezvényét, a Kovászna Megyei Művelődési Központtal együttműködésben szerveztük, hiszen a partnerség jegyében a Művelődési Központ Kolozsi Ildikó (Guzsalyas Alapítvány) kézművest delegálta, hogy a gyermekeket nagy szakértelemmel és türelemmel bevezesse a gyöngyfűzés rejtelmeibe. A nagy odafigyelést igénylő, de rendkívül nyugodt foglalkozás után került sor a templomban a tábor zárására, melyre vártuk a szülőket, rokonokat és minden érdeklődőt. A gyermekek itt adtak számot mindarról, amit a héten tanultak (énekek, aranymondások, néptánc), illetve itt vették át a héten megtöltött hátizsákokat is. Az estét és az egész hetet, jó hangulatú közös pizzázással zártuk.

Szeretettel köszönünk meg minden támogatást! A tábor finanszírozásához hozzájárult a szervező Egyházközség, a Magyar Kormány (MKO-RO-1-2019/1-000079) valamint a Communitas Alapítvány pályázati formában, és a Kovászna Megyei Művelődési Központ a programszervezésben együttműködve. Köszönjük a Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség lelkészeinek Baranka Györgynek és Máriának, hogy az ifjakat (ifj. Baranka György, Dobreán István, Gottfried Mariann, Harangozó Lili, Hegyi Viktória, Somogyi Kíra, Tóth Dániel) bátorították, és a táborra való felkészülésüket segítették, valamint utazásukat is lehetővé tették – köszönjük az önkénteseknek a rendkívül alapos és precíz munkát, a tábor minden napján való helytállásukat. Köszönjük Magó Annának, hogy szállást és ellátást biztosított az önkénteseknek, illetve mindenkinek, de különösen fiatal segítőinknek (Fekete Boglárka, Fogarasi Erika, Varga Tünde), akik a konyhában segítettek, vagy adományukkal valamilyen módon hozzájárultak a tábor megvalósulásához.

További fotókért látogasson el az egyházközség facebook oldalára.