Konferencia speciális foglalkozást igénylő gyermekek szülei számára

Június 23-án a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség imatermében Bukarestből, Brassóból, Csíkszerdából, Kézdivásárhelyről és Sepsiszentgyörgyről gyűltek össze a speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek szülei.

A konferencia Zelenák József esperes áhítatával kezdődött, majd Valentina Bran bukaresti terapeuta tartott előadást „Sérüléstől a gyógyulásig” címmel.

Az esemény a Romániai Felekezetközi Bibliatársulat “Down gyerekek a Biblia világában” című projekt keretében valósult meg. A Bibliatársulat minden résztvevőnek egy Bibliát adományozott.