Konfirmandus Körkép

A hagyományokhoz híven gyülekezeteinkben Virágvasárnap idén is sor került a fiatalok vallástételére. A továbbiakban az idén konfirmáltakkal készült fotóriportot tekinthetik meg.

Apáca

Enaru Alexandra Beatrice, Orbán Ildikó Karola, Pál Stefánia, Baga Eduárd Mihály, Simon Gergő Botond, Szabó Endre Attila, Szabó Norbert Mihály
Brassó
Csernátfalu

Álló sor (b-j): Köpecsiri Róbert, Manoliu Mihai Alexandru, T.L., Kovács András Apor, Peltán János Róbert.

Ülnek (b-j): Gödri Tímea, Benedek-Andir Zsófia, Szőke Noémi Renáta, Stanciu Szerena Maria, Jónás Kinga, Benedek Krisztina, Jakab Katalin.

Csíkszereda

Balról jobbra: Szász Gergő /Udvarhely/, Hégető Réka /Csíkszereda/, Rácz Dorottya /Egyesült-Királyság/, Tamás Bálint /Csíkszentgyörgy/

Hosszúfalu – Alszeg

Kolozsvár

2019. virágvasárnapján rendhagyó konfirmációi istentiszteletre került sor a Kolozsvári egyházközségben. A 2 éves konfirmációi előkészítő után nyolc konfirmandus vallotta meg hitét és tett konfirmációi vallástételt a gyülekezet előtt. Az ünnepi istentisztelet a konfirmandusok bevonulásával kezdődött, akik az oltárra helyezték a keresztet, a Bibliát, a gyertyákat, valamint az úrvacsorához szükséges kellékeket. Az igehirdetést és a keresztelési emlékeztetőt követően, a konfirmandusok által választott képek segítségével vallották meg hitüket, majd Luther Márton Kis kátéjának alapján, saját szavaikkal tettek bizonyságot arról, hogy ismerik egyházunk tanítását.

Krizba

Felső sor balról jobbra: László Kázmér, Barcsa Norbert, Barcsa Raymond, Bencze Nimród, Dombi Szabolcs, Seres Norbert, Bogos Ervin és Bogos Róbert
Alsó sor balról jobbra: Máté Ágnes, Illyés Etelka (feketehalmi felügyelő), Illyés Melinda, Schmidt Klára (krizbai felügyelő) és Gergely Gizella.
Pürkerec
Az 50 éve konfirmáltak, virágvasárnap együtt a konfirmandusokkal erősítették meg a konfirmációi vallástételüket.

Türkös

Sepsiszentgyörgy

Székelyzsombor

Stefan Szabina, Fülöp Attila Hunor

Zselyk