Köszönőlevél

Tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház adománygyűjtési felhívásának eleget téve adományaikkal támogatták segélyezési munkánkat! Egyházunk július hónapban kiosztotta a koronavírus-járvány okán meghirdetett adománygyűjtési felhívásra beérkezett eddigi adományokat.

Tájékoztatjuk az adakozókat, hogy a belföldi és külföldi adományozók összefogásának eredményeként 132.000 lejt tudtunk kiosztani segélyként. A kiosztott segélyben gyülekezeteink 77 híve részesült, valamint 17 egyházközség, akik anyagi nehézségek miatt fizetéspótlékra szorultak.

Tekintettel a világjárvány okozta gazdasági válságra, mely az emberek megélhetését veszélyezteti, egyházunk 2020 végéig folytatja az adománygyűjtést.

Tisztelettel felkérjük lelkészeinket, hogy továbbra is buzdítsák a gyülekezeteket, ismerőseiket az adakozásra. A begyűlt adományok a nehéz anyagi helyzetben levő híveink megsegítését, valamint az egyházi munkahelyek megóvását, az elbocsátások elkerülését szolgálják.

Isten áldása kísérje az adakozók életét!

                Adorjáni Dezső Zoltán püspök

Az adománygyűjtésről további információkat itt talál.