Közlemény a koronavírus-járvány ügyében

Kedves híveink!

A koronavírus-járvány gyors terjedése arra késztet bennünket, hogy felelősségteljes döntéseket hozzunk közösségünk védelmében. Kérjük önöket, hogy haladéktalanul tartsák be az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSSU) kötelező és éppen érvényben levő rendelkezéseit.

Az érvényben levő hivatalos rendelkezések alapján, az alábbi intézkedéseket és javaslatokat fogalmaztuk meg egyházi életünkre vonatkozóan, a közösségi felelősségvállalás jegyében:

  • A járványügyi helyzet súlyossága miatt felmentjük híveinket az úrvacsorázás alól, azaz meghatározatlan időre „úrvacsora böjtöt” hirdetünk meg.
  • Biztosítani kell az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, a szolgálatvégzők és hívek kézfertőtlenítését, a terek levegőztetését.
  • Az istentiszteleti és közösségi alkalmakon ki kell küszöbölni a zsúfoltságot, kérjük híveinket, tartsák be egymástól a kötelező távolságot (1,5 méter).
  • Óvjuk idős testvéreinket, ne tegyük ki őket a megfertőződés veszélyének – inkább otthonmaradásra bíztassuk őket, gondoskodva lelkigondozásukról.
  • Igyekszünk biztosítani istentiszteleteink online közvetítését. Kérjük segítsék idős testvéreink hozzáférését az online istentiszteletekhez.
  • A kazuáliákat lehetőség szerint halasszák el későbbi dátumra.
  • A konfirmációt minden gyülekezetben elhalasztjuk későbbi dátumra.
  • A vallásórákat és a vasárnapi iskolákat a jelenlegi korlátozás miatt, átmenetileg felfüggesztjük.
  • Bíztatjuk lelkészeinket és híveinket, hogy tartsanak kiscsoportos, hétközi könyörgéseket (matutinum, vespera), betartva a higiéniai előírásokat. Nagyböjtben és járvány idején különösen szükség van a közös imádságra. Hisszük, hogy Isten kezében van a gyógyulás, ezért nekünk is könyörögnünk kell.

Egyházunk vezetősége figyelemmel követi a járványügyi helyzet alakulását, a hivatalos hatósági intézkedéseket. Az egyházi életünkre vonatkozó lényeges tudnivalókról és rendelkezésekről tájékoztatni fogjuk híveinket.

 

Kolozsvár, 2020. március 12.

Erős vár a mi Istenünk!

Adorjáni Dezső Zoltán

Püspök