Közösen terveztük a jövőt – Szakmai konferencia

A Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala „Egyházi projektek, közösségépítés, perspektívák és kihívások” címmel szakmai konferenciát szervezett február 18-20. között Dálnokon.

A konferencia fő célja az volt, hogy közösen áttekintsük a különböző, már megvalósított gyülekezeti és közösségi projekteket, illetve a még megvalósítás előtt álló terveket.

Hétfőn Zelenák József püspökhelyettes-esperes nyitó áhítatát követően Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte az egybegyűlteket. Majd a szakmai konferencia díszmeghívottja Tóth László főkonzul A Magyar Kormány nemzetpolitikai irányelvei címmel előadást tartott. Többek között ismertette a lelkészekkel a Magyar Kormány azon kezdeményezéseit, melyek az erdélyi magyarságot és gyülekezeteinket érintik.

Kedden Tóth Zoltán alesperes áhítata után Fehér Attila esperes, egyházkerületi főtanácsos tartott szakmai és technikai tájékoztatót az egyházi projektekkel kapcsolatban. A tájékoztatót követően a brassói illetve a kolozsvári egyházmegye espereseinek a beszámolója következett a befejezett és a folyamatban lévő beruházásokról. A projektfelelősök beszámolóját Egyházkerületi Presbiteri Gyűlés és a nap kiértékelése zárta.

Szerdán Koszta István alesperes áhítata és a szakmai konferencia kiértékelése zárta az alkalmat. Sikeres három napot tudhatunk a hátunk mögött, számos tapasztalattal gazdagodtunk, közösen tervezhettük egyházunk jövőjét. A konferencia megvalósulásának támogatását köszönjük a Magyar Kormánynak!

Végh Nimród