Március 15-i ünnepség Sepsiszentgyörgyön

Böjtfőn, március 10-én istentiszteletünk keretében családi, evangélikus körben emlékeztünk az 1848/1849-es Forradalom és Szabadságharcra. Az istentiszteleten a liturgiai szolgálatot Zelenák József esperes, az igehirdetést Végh Nimród lelkészjelölt végezte. Majd Rab Sándor történész tartott ismertetőt a `48/49-es eseményekről. Az előadást követően fellépett a Domokos Zsuzsanna tanítónő által vezetett Kantate gyermekkórus. A gyerekek a szavalatok mellett katonadalokkal örvendeztették a gyülekezeti tagokat, néhány jól ismert dalt a résztvevők közösen énekeltek a gyerekekkel. Az eseményt az egyházközségünk udvarán található „Lángoló Lelkű Evangélikusok” kopjafáinak a megkoszorúzásával folytattuk, hiszen közülük néhányan részt vettek a Szabadságharcban: Kossuth Lajos és Petőfi Sándor. Az ünnepséget Nemzeti Imánk eléneklésével zártuk.

Az esemény megvalósult a Magyar Kormány támogatásával.

V N