Márkos István Önképzőkör Halmágyon

2017 őszén, azzal a szándékkal szerveződött meg az önképzőkör, hogy a felnőtt és idősebb korosztály számára, kulturális magyar nyelvű programot kínáljon egy olyan településen, ahol más szervezet vagy központ nem kínál ilyen lehetőséget.

Tekintettel arra, hogy csak néhány évtizeddel ezelőtt, milyen kulturális élet volt Halmágyon, szükségesnek érezte az Evangélikus-Lutheránus Egyházközség vezetősége, hogy ezt a hiányt pótolja. A 2017-2018. tanév Petőfi Programos halmágyi ösztöndíjasa, Bokor Csongor, sok ötlettel és akaraterővel állt a főszervező lelkészek mellé, és örömmel segített a programok megszervezésében, valamint a délutánok előkészítésében. Az első filmklubokat színi előadások követték, majd a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések és rendhagyó történelemórák következtek. Néhány hónap alatt egyértelművé vált, hogy szükség van e szerda délutáni programra, ahol az idősebbek fűtött helyen, kellemesen tölthetik a téli délutánokat.

2018 tavaszán az Egyházközség erre a rendezvényre sikeresen pályázott a Communitas Alapítvány által kiírt „Romániai magyarok száz éve” kategóriában. Eszerint a szervezők vállalták, hogy felkutatják a település jeles magyar személyiségeit, illetve bemutatásra előkészítik az életutakról összegyűjtött információkat. Ebben a Petőfi Program új ösztöndíjasa, Görcsös Katalin segítette Bandi Márta lelkész, főszervezőt.

Első sorban a tanítók és lelkészek életéről volt szó, így az új tanév (2018-2019) első alkalmán (2018. október 17.) Jakó Dénes, igazgató tanító élete és munkássága került bemutatásra, utóbbi saját könyve alapján. A bemutatót követően a résztvevők koszorút helyeztek el a tanító úr sírján a halmágyi temetőben.

2018 október 24-én Görcsös Katalin ösztöndíjas vezetésével az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztek a résztvevők.

A további kiállítások az utóbbi évtizedek lelkészeiről szóltak, kiknek rokonai elérhetőek, és készségesen álltak a szervezők rendelkezésére, akár adatokról, akár fényképekről vagy személyes találkozásról volt szó. A bemutatásra került anyagok egy részről a családi fotóalbumok részét képezik, más részről életrajzi adatokat közölnek, illetve az egyházközségi levéltár adatait mutatják be (szolgálati naplók, anyakönyvek statisztikai adatai, stb.)

2018 október 31-én a reformációi istentiszteletet követően került sor a Dénes Attila lelkipásztorról (1950-1989) szóló kiállítás megnyitójára, melyen a szervezők nagy örömére részt vehetett a lelkész özvegye és két leánya családjaikkal, valamint testvére is, feleségével együtt. A kiállítást Bandi Márta lelkész mutatta be, illetve nyitotta meg néhány gondolattal a délutánt, melyen a találkozás és emlékezés öröme került a középpontba.

2018 november14-én került sor a Kerekes János életét bemutató kiállítás megnyitójára, melyen a tiszteletes úr Halmágyon született János fia, aki jelenleg a sepsiszentgyörgyi egyházközség kántora, is szeretett volna részt venni. Fiával indultak el, de útközben vissza kellett fordulniuk. Kerekes János élete különleges a halmágyiak számára, hiszen egyetemista korában halmágyi szobatársa volt, dr. Grépály András személyében, akivel szoros barátság fűzte össze őket halmágyi szolgálata (1956) ideje alatt és az után is.

2018 november 28-án került sor a Rigó János lelkészről szóló anyag bemutatására, majd december 12-én Szász Árpád és Etelka lelkészházaspár életéről szólt a következő kiállítás, melynek előkészítésében készségesen állt rendelkezésükre lányuk, Lilla, aki jelenleg Ausztriában végez lelkészi szolgálatot.

Az évad utolsó kiállítására december 19-én került sor, ahol a korán elhunyt Székely Levente, halmágyi születésű, majd tatrangi lelkész munkássága került bemutatásra, kedves felesége, Székely Melinda jelenlétében.

Ezen alkalmak a közösséget szolgálják, hiszen közös emlékek idéződtek fel és ritkán, vagy régen látott fényképek kerültek elő a láda fiából. Öröm volt látni a gyülekezeti tagok szemében a csillogást, és az arcukon a mosolyt, melyek ezek az emlékek, és a találkozások idéztek elő. Nem egy alkalommal volt szükség az emlékező tehetségükre is, hiszen korábbi presbiteri csoportképekhez most volt alkalom a névsor lejegyzésére.

A kiállítás anyaga tartós formában a lelkészi hivatal levéltárába kerül, ahol bármikor hozzáférhető, illetve tovább hagyományozódik a következő generáció számára.

Hisszük, hogy ez a kiállítás-sorozat fontos a halmágyi magyar közösség életében, ezért a folytatás érdekében már megtörténtek az első lépések.

Bandi Márta lp.