Miatyánk és Összetartozás – evangélikus harangszentelési ünnepség Kolozsváron

Felszentelték péntek délután a kolozsvári evangélikus-lutheránus egyházközség két új harangját, a Miatyánkot és az Összetartozást. A két harang kiöntését magyarországi támogatásból sikerült megvalósítani.

Fehér Attila esperes, főtanácsos az ünnepség kezdetekor elmondta, hogy a valamikor három haranggal rendelkező templom az idők során egy haranggal maradt, a templom felújítása során azonban az egyházközség úgy döntött, hogy újból három harang fogja templomba hívni a kolozsvári evangélikus híveket.

A gyülekezet két új harangja nevet is kapott, a kisebbik a Miatyánk harang nevet, míg a nagyobbik, több mint 200 kilós harang az Összetartozás harangja nevet viseli.

Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök prédikációjában arról beszélt, hogy bár sokan hangoztatják, a hit nem magánügy, és ezt bizonyítják a harangok is, amelyek messze szálló hangja nyilvános elhívás Istenhez és egyszerre küldetés is, parancs, hogy az egyház lépjen túl a falakon.

A felszólalások során Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról beszélt, hogy ünnep, amikor egy harang a templom tornyába kerül, a harangok által pedig, amikor azok megszólalnak, közelebb kerülünk Istenhez.

Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője után Mile Lajos kolozsvári főkonzul is beszédet mondott. A két harang kiöntését magyarországi támogatásból sikerült megvalósítani.

A tudósítást köszönjük a Maszol.ro portálnak, a fotókat Kiss Gábornak.