Ökumenikus imahét Besztercén

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” (ApCsel 28,2)

A történelmi egyházak képviselői immár 12. alkalommal szervezték meg Besztercén az ökumenikus imahetet, január 18 – 24. között. Geréd Péter római katolikus főesperes, Frisan Ioan görögkatolikus esperes, Bujor Ioan ortodox pap, András Péter református, Johann Dieter Krauss szász evangélikus és Tóth Zoltán Csaba magyar evangélikus – lutheránus lelkészek és az egyházközségek gyülekezeti tagjai vettek részt napról napra a 17,00 órától tartott ima alkalmakon.

Az istentiszteletek során estéről estére elzarándokoltunk egymás templomába, ahol három nyelven (magyar, román és német) szólalt meg Isten igéje, a biblia textusok alapján megfogalmazva az aznapi üzenetet.

A 2020 – as esztendő témáját a máltai keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje: „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” (ApCsel 28,2)

Tóth Zoltán Csaba