Ökumenikus Imanyolcad a Krisztusban hívők egységéért Bukarestben

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9)

Egyházunkat Koszta István püspökhelyettes, aki igehirdetéssel szolgált, Illyés Márton lelkész és Csendes László felügyelő, egyházkerületi presbiter képviselte a Krisztusban hívők egységéért szervezett ökumenikus imanyolcad záró istentiszteletén. Az istentiszteletre a Szent József római katolikus katedrálisban került sor, a testvéregyházak püspökeinek, papjainak, lelkészeinek és híveinek részvételével.

Az istentisztelet végeztével Aurel Precă római katolikus érsek kezdeményezésére a járványhelyzetből való kilépés fontosságáról és a közösségi élet újraszervezéséről értekeztek az egyházi vezetők. Elhangzott, hogy az újrakezdés lehetősége és gyümölcse a Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott atyai szeretetben van. Munkánk, szolgálatunk minősége a Jézus Krisztusba vetett hitünk szerint alakul.

Maradjunk meg Krisztusban, minden szeretet forrásában, akiben a közösség gyümölcse növekszik.

Fotók: Szent József római katolikus katedrálisának facebook oldala