Ökumenikus istentisztelet Kézdivásárhelyen

Minden hónap negyedik vasárnapján ökumenikus istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus templomban, az elsőre az elmúlt hét végén került sor. A protestáns lelkészek szerint e templom a város ökumenikusságának szimbóluma, vasárnaponként ugyanis eddig is református, unitárius és evangélikus istentisztelettel várták a híveket.

A vasárnapi szószéki szolgálatot Buzogány-Csoma István unitárius lelkész végezte (Róm, lev. 12:2 – „Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar: ami jó, ami neki tetszik és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek!”), ágendát mondott az evangélikus gyülekezet kinevezett fiatal lelkipásztora, Végh Nimród. A gitárkísérettel bemutatott ökumenikus énekeket és a Szívemet hozzád emelem kezdetű felekezet közti zsoltárt közösen énekelték a jelenlevők.

Az adományokból és támogatásokból megújuló templom egyre gyarapodik. „Augusztusban Lőrincz István nyugalmazott gépészmérnök egy faragott Luther-rózsával ajándékozott meg, amelyet elhelyeztünk templomunk falán. Örömre adott okot, hogy a templomi padokra elkészített párnákat Berszány Tibor, a Bertis-üzletlánc tulajdonosának anyagi támogatása fedezte Imreh Zsombor felügyelő ügyintézésének köszönhetően, támogatott még a sepsiszentgyörgyi Diószegi-cég, asszonyaink pedig hímes-hagyományos oltári terítőket készítettek” – tájékoztatott Végh Nimród lelkipásztor, és elmondta, hogy ökumenikus istentiszteleteikre felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak mindenkit. A kisközösség irányítói szeretnék továbbá, ha elhelyezhetnének egy szépen szóló kisebb harangot a templom melletti téren felállított  faragott haranglábon.

Kisgyörgy Zoltán

Háromszék független napilap

Köszönjük a számítástechnikai eszközök támogatását!