Ökumenikus istentisztelet – Székely Szabadság napja

Minden népnek joga van mártírjaira emlékezni. Minden népnek jogában áll szabadságáért küzdeni, fohászkodni, a meglévő csekély szabadságát ünnepelni. Ezért vagyunk most itt – ezekkel a szavakkal kezdte a sepsiszentgyörgyi megemlékezés felvezetését Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács által szervezett rendezvény házigazdája.

Az ökumenikus istentiszteleten elsőként Zelenák József evangélikus lelkipásztor, esperes mondott imát. Pál apostolnak a korinthusi gyülekezethez intézett második leveléből idézett: „Ahol az Úr lelke, ott a szabadság”. „Azért vagyunk ma is így együtt, hogy az ige szavával, az imádság erejével hangot adjunk érzéseinknek, kérjük, ha kell, követeljük emberi jogaink tiszteletben tartását, az önrendelkezési jogok biztosítását” – mondotta. Dávid György római katolikus atya a szabadságért vívott küzdelemre, a rabságban élők szabadulására, a magyar családokra, az elhunyt mártír hősökre, őseink vére által áztatott szülőföldünkre kérte Isten áldását. Incze Zsolt református lelkipásztor, esperes Lukács evangéliumából idézett. „Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok”. Emlékezett az 1854. március 10-én kivégzett székely vértanúkra, akiket egy idegen hatalom ítélt halálra. Vajon valaki fog-e emlékezni miránk? – tette fel a kérdést. „Hogy 2021-ben volt egy maroknyi székely közösség, amely félretette kényelmét, otthagyta otthona melegét, mert éltetni akarta az eszmét, a gondolatot, az egymáshoz tartozás érzését”. A jogainkat lábbal tipró földi hatalmat hasonlította össze Isten hatalmával, „amely tiszta, nem lábbal tipor, hanem szeretetteljes. Merjünk eleget tenni ennek az isteni hatalomnak, merjünk imádkozni, énekelni, magyarnak, székelynek vallani magunkat, nem szégyellve sem identitásunkat, sem nemzeti szimbólumainkat. Ezt a hatalmat próbáljuk megtalálni és ennek a hatalomnak engedelmeskedni. (…). A gyűlöletre válaszoljunk szeretettel, a megaláztatásra válaszoljunk kiállással, egyenes gerinccel” – hangsúlyozta.

Forrás: Háromszék Napilap