Ökumenikus Világimanap és Egyházmegyei Nőszövetségi Csendesnap Marosvásárhelyen

2019. március 2-án került sor a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyházmegyéjében az Ökumenikus Világimanapra és az Egyházmegyei Nőszövetségi Csendesnapra. Szombat reggel a marosvásárhelyi Luther Márton utcában egymás után érkeztek az autók, kisbuszok. Verőfényes délelőttön kezdődött a rendezvény. A női világimanapra a Kolozsvári Egyházmegye nyolc gyülekezetéből érkeztek a résztvevők: Marosvásárhely, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagybánya, Zselyk, Beszterce és Kiskapus. Az alkalom házigazdája Papp Noémi lelkész és Magos György egyházmegyei felügyelő köszöntő szavaival indult, majd Benkő Tímea teológiai tanár áhítatával folytatódott. Az ökumenikus világimanap vezérigéje a Lukács írása szerinti evangélium 14 fejezetéből szólt a 17 versből: „Jöjjetek, mert már minden készen van.”  A meghívó Isten szava a kegyelmet juttatta eszünkbe, a meghívottak kifogásokat soroló válasza pedig a magunk kifogáskereső magatartását.

Az áhítat után Papp Noémi lelkész ismertette a szlovéniai nők által összeállított világimanapi programot. Szlovénia bemutatása nagyon érdekes, vetítéssel egybekapcsolt felvezető volt, a világimanap logójától kezdve, Szlovénia híres emberein át, a földrajzi látnivalókon keresztül, az ott élők gondjaikba is betekintést engedett, valamint ennek az idei világimanap célkitűzéseit is ismertette a résztvevőkkel. Tatár Anikó református lelkésznő szintén érdekes előadással érkezett. „Életem ideje kezedben van” címmel. A világban átutazók vagyunk, éppen ezért nem mindegy, hogyan töltjük el ezt az utazást. A jó időbeosztás mellett az Istenre való hangolódás, a vele való közösség megtalálása és megtartása mint feladat áll előttünk. A mai rohanó világban egyre szétszórtabbak vagyunk, erre kívánt segítséget, alternatívákat nyújtani az előadó. Az előadás után csoportos beszélgetésekben sikerült a hallottakat-látottakat feldolgozni.

Az ünnepi alkalmon Fehér Attila esperes-főtanácsos köszöntötte a jelenlévőket és a világimanap, a március elseje, valamint a közelgő március 8-a alkalmából Tóth Zoltán alesperessel és Magos György felügyelővel együtt egy-egy szál rózsát adott át az asszonytestvéreknek, valamint minden jelenlévő a világimanap logójával ellátott mézeskalácsot kapott.

Idén először került megrendezésre a Kolozsvári Egyházmegyében az Egyházmegyei Nőszövetségi Csendesnap és a csaknem száz résztvevő részvétele azzal a bíztatással tölti el a szervezőket, hogy ez hagyományteremtő alkalom volt, amit az elkövetkezendő években rendszeresíteni fognak. A nagy távolságok ellenére is sikeres rendezvényt tudhatunk magunkénak, hiszen többórás utakat tettek meg a messziről érkező gyülekezeti-nőszövetségi tagok, hogy nem csak a szervezők meghívásának, hanem Krisztus hívásának eleget tegyenek és közösségben lehessenek. Az együtt imádkozás, együtt gondolkodás, együtt éneklés, egy célra való tekintés adta meg a rendezvény meghitt, felemelő hangulatát, érzését és hitben megerősödve térhettünk vissza otthonainkba. Ezúton is megköszönjük a kolozsvári esperességnek és a marosvásárhelyi egyházközség Nőszövetségének a vendégszeretetet és a terített asztalt, ami köré leülhetett a nagycsalád, az egyházmegye nagycsaládja.

Horváth Csaba