Pedagógusok ökumenikus istentisztelete Sepsiszentgyörgyön

Az oktatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat adományozott a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma Péter Sándornak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) háromszéki elnökének. A Kásler Miklós tárcavezető által jegyzett oklevelet és a hozzá tartozó emlékérmet Burus-Siklódi Botond, az országos szervezet elnöke tegnap nyújtotta át a kitüntetettnek a pedagógusok hagyományos tanévnyitó ökumenikus istentiszteletén a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban.

A rendezvényen aktív pedagógusok, oktatók, óvónők és szakemberek mellett korábbi pályatársak, nyugdíjas kollégák is részt vettek, s akadt, aki egyenesen az iskolából érkezett, ölnyi virággal tért be a tanévnyitó közösségi ünnepre. Péter Sándor köszöntőjében örömmel nyugtázta, hogy egyre több kollégája tartja fontosnak, hogy részt vegyen az istentiszteleten. Úgy vélte, annyi megrázkódtatás ritkán érte a hazai oktatási rendszert, mint idén, ennek ellenére arra biztatta pályatársait, hogy minden körülmények között a legfontosabbra összpontosítsanak: tanulóikból jó embert neveljenek, diákjaikért felelősséget érző, önmagukat soha fel nem adó egyének maradjanak. Céljainktól sem rendszer, sem miniszterváltás nem tántoríthat el – szö­gezte le.

Isten szeret bennünket, s tekintsünk úgy az új tanévre, hogy ezt tudjuk – buzdította az esemény résztvevőit a házigazda, Zelenák József evangélikus lelkipásztor, s azt kívánta, az új év kezdetén megfogalmazott terveik, elképzeléseik, kívánságaik megvalósuljanak. Kovács István unitárius lelkész úgy vélte, az iskolakezdés jelenti a valódi évváltást, ekkor pezsdül meg valójában a város élete, ugyanakkor ez a magvetés időszaka is, „csodálatos kaland”, amikor a megismerés, a magvilágosodás útján kézen fogva kísérik a gyermekeket tanáraik. Kifejtette, bár a társadalom nehézségei, fogyatékai okán az oktatás a legnagyobb próbákon esik át, mégis van értelme a magvetők munkájának, akik a másokhoz való szólás felelősségét viselik, s akiket a Jóisten választott ki a legnehezebb s egyben legszebb munkára.

Antal Árpád polgármester köszöntőjét követően arra kérte a pedagógusokat, a tárgyi tudás átadásán túl tegyenek meg mindent azért, hogy a gyermekek szívét jóindulat töltse el, s tanítsák meg mosolyogni is őket. Kiss Imre megyei főtanfelügyelő egyebek mellett a tanévkezdést megelőző időszakot jellemző visszásságokról beszélt, az augusztus eleje óta tartó videókonferenciákról, ahol a szaktárca vezetője mellett a belügyminiszter is pontos számadást és jelentéseket kért az újból és újból hiányzó engedélyekről, illemhelyekről, vízhelyzetről. Mindeközben azonban senkit nem foglalkoztatott, van-e megfelelő számú és felkészült pedagógus, tanár és szakmai képzések, tankönyvek – ecsetelte keserűen. Szólt ugyanakkor a rendszer hibáiról, a társadalom viszonyulásáról, bírálatokról is, ám mindezek dacára úgy értékelte, kevés olyan szakma létezik, ahol annyi visszajelzést és szeretetet kapni, mint a tanügyben. Éppen ezért szép ez a pálya, mert a pedagógus szerethet és szeretve lesz – összegzett.

Az RMPSZ elnökségének üdvözletét Burus-Siklódi Botond tolmácsolta, majd átadta Péter Sándornak a rangos magyarországi elismerést. Az RMPSZ háromszéki vezetője Erdélyben elsőként kapta meg a Trefort Ágoston-díjat, amely azon az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

A rendezvényen közreműködött az evangélikus templom gyermekkórusa (vezényelt Domokos Zsuzsanna tanítónő), valamint a Sipos Zoltán vezette Pro Musica kamarakórus, Buzogány Árpád versét Incze Melinda tanárnő mondta el.

Forrás: Háromszék Napilap