Püspökké szentelték Csíksomlyón Kerekes Lászlót

Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelését augusztus 29-én délelőtt tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A főszentelő püspök Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a társszentelő pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt.

Egyházunkat az eseményen Tamás János csíkszeredai és Végh Nimród kézdivásárhelyi lelkészek képviselték. Isten gazdag áldását kívánjuk a segédpüspök életére és munkájára!

Forrás: romkat.ro