Részvétnyilvánítás / Prejav sústrasti / In Memoriam Juraj Pavel Balint

🇭🇺
✝️ Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg: ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róma 14,8)
✝️ A feltámadásba vetett hit reménységével búcsúzunk Juraj Pavel Bálint szlovák esperes, lelkipásztor testvérünktől, akit bátran viselt nehéz betegség után, 68. életévében hazahívott a Teremtő.
✝️ Isten irgalmába ajánlva őt búcsúzunk a mennyei hazába hazatért testvérünktől! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak, és Istentől kérünk vigasztalást és erőt az egész család számára!
✝️ Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
➡️ Testvéri együttérzéssel és Krisztusba vetett reménységgel, Adorjáni Dezső Zoltán püspök
🇸🇰
✝️Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.(R. 14,8.)
✝️ S nádejou a vierou vo vzkriesenie sa lúčime s našim slovenským seniorom Jurajom Bálintom, našim bratom farárom, ktorého Stvoriteľ povolal domov vo veku 67 rokov po ťažkej chorobe, ktorú statočne znášal.
✝️Zveriac ho do Božieho milosrdenstva sa lúčime s bratom, ktorý sa už vrátil do svojej nebeskej vlasti!
Pozostalým príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme Pána Boha o útechu a silu pre celú rodinu!
✝️Nech je požehnaná jeho pamiatka, nech odpočíva v pokoji!
➡️ S bratským súcitom a nádejou vloženou v Kristu,
Adorjáni Dezső Zoltán biskup
🇷🇴
✝️ Reformatorul nostru, Martin Luther, spunea că Dumnezeu nu ne-a dăruit Învierea doar ca pe o speranță consemnată în Vechiul și Noul Legământ, ci și ca pe o realitate vie, ipostaziată în fiecare an, atunci când primăvara înfrunzesc plantele.
✝️ Astăzi, când ne luăm rămas bun de la distinsul nostru confrate, protopopul Juraj Balint, ne gândim la suferințele și Învierea Mântuitorului nostru Isus Christos prin care am primit de la Tatăl ceresc o invitație la nemurire și viață veșnică.
✝️ Cerem iertare și îndurare pentru cel plecat dintre noi, știind că în conformitate cu doctrina noastră soteriologică doar Mila Domnului ne poate ridica din condiția noastră umană fragilă și vulnerabilă, doar pe nemărginita Iubire Divină putem conta în veci și doar Harul Său poate aduce izbăvire sufletelor noastre păcătoase.
✝️ Unitatea credinței într-o diversitate lingvistică este, poate caracteristica definitorie a Bisericii noastre, căci slujim în mai multe limbi, trăind succesiv și simultan în matricea mai multor culturi. Juraj Balint a fost unul dintre cei care, cultivând identitatea etno-culturală slovacă și pietismul specific acesteia a contribuit la misiunea noastră pastorală comună, ducând viziunea luterană asupra Sfintei Scripturi aproape de inimile slovacilor evanghelici din România.
✝️ Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit prin fratele protopop Juraj Pavel Balint și îl rugăm să-l ierte și să-l odihnească în eterna Sa lumină și pace.
Adorjáni Dezső Zoltán episcop, Dr. Csendes László prim curator