Részvétnyilvánítás – Simon András

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.(Zsolt 90,12)

Szomorú szívvel vettük tudomásul Simon András nyugalmazott lévita tanító, tanár, iskolaigazgató és tanfelügyelő, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által Reményik Sándor díjjal kitüntetett egyházi tisztségviselő halálhírét. Személyében nem csak Négyfalu legidősebb pedagógusától búcsúzunk, hanem a bácsfalusi gyülekezet volt felügyelőjétől, egyházunk zsinati tagjától. Hűséges, példaadó szolgatárs volt, aki József Attilával együtt vallotta: „…dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes.

Hálát adunk Istennek, hogy Simon András 101. életévében is arra tanított minket, hogy úgy tekintsünk múló éveinkre, mint amit egyre jobban beragyog az örökkévalóság közelgő reggelének a fénye.

A feltámadásba vetett hit reménységével, Isten irgalmába ajánlva őt, búcsúzunk a Teremtő Istenhez hazaért testvérünktől! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak, és Istentől kérünk vigasztalást és erőt az egész család számára!

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Mély tisztelettel,

Adorjáni Dezső Zoltán püspök

Erős vár a mi Istenünk!

Kolozsvár, 2021. június 16.