Szóljanak a harangok!

A Kárpát-medencében száz másodpercig szóljanak a harangok Trianon százéves évfordulója alkalmából június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor! Tagsága és partnerszervezetei javaslatára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány felhívást tett közzé, melyben felekezettől függetlenül kéri a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy harangozással és imával emlékezzenek Trianon százéves évfordulójára június 4-én.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház is csatlakozik a kezdeményezéshez, és arra kérjük gyülekezeteinket, hogy június 4-én, helyi idő szerint 17 óra 30 perckor szólaltassuk meg a harangokat mementóként Trianon százéves évfordulójára. A harangszó után mondjuk el közösen a Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében.

Szóljanak a harangok! Erős vár a mi Istenünk!

Adorjani Dezső Zoltan
püspok