Ünnep a megújulás jegyében Fazekasvarsándon

Új időknek új szelei fújnak Fazekasvarsándon a reformáció jubileumát követően. 2018 így a megújulás és felújítások jegyében zajlott. Az idén 110 éves evangélikus templom és 190 éves Obetkó-imaház is felfrissülhetett születésnapja alkalmából. Új toronysüveg üdvözölte a vendégeket. Kilenc hónapos építkezési folyamat lezárásaként 2018 november 11-én hálaadó istentisztelettel és egész napos programmal ünnepelte a közösség a jubileumokat.

Az istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán püspök igehirdetésében felhívta a figyelmet a lelki építkezés fontosságára. Egyházi és közéleti személyiségek köszöntötték az egybegyűlt népes gyülekezetet. A fazekasvarsándi, simonyifalvi és orosházi fiatalok dalai a hálaadás szavai mellett a reménység és jövő dallamait is megszólaltatták. A kladovai művésztábor gyerekrajzaiból összeállított kiállítás pedig színessé tette a jövőbeli gyülekezeti életnek otthont adni készülő imaházat.

A felújítási munkálatok tavasszal kezdődtek. Arad Megye Tanácsának támogatásával és sok önkéntes munkával az épület hat helyisége új padlót, valamint csempeburkolatot kapott, és a falak friss meszelésben részesülhettek. A tornácra is új csempe került. A belülről megfiatalodott 190 éves imaház legnagyobb boldogsága az lehetett, hogy nők és férfiak egyaránt készek voltak idejüket és erejüket a benne való munkára áldozni. Hála legyen nekik ezért! A templom felújítása egy több éves munkának igérkezik. Az idő foga nem kímélte a 110 éve álló épületet. A 2017-es vihar kikezdte a tornyot, és kiderült, hogy a renoválás halaszthatatlan. Ezt a helyzetet fokozta még, hogy 2018 nyarán kiderült a torony faszerkezete teljesen tönkerement és életveszélyesen magaslik a falu központi útkereszteződése fölé. Hála a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, Magyarország Kormányának, Arad Megye Tanácsának és sok áldozatkész adakozónak, megvalósult a toronysüveg teljes újjáépítése. Ezt a nagy kaliberű munkát a Hargita megyei Ornamentika cég M. Harta műépítésszel, Cziszter Kálmán statikai szakértővel, Molnár Huba mérnökkel és Sentes Adrián építésfelügyelővel együttműködve valósította meg. A jó ácsokat, kőművest, közel 30 méteres állványt és több darut, valamint ipari alpinizmusban jártas bádogosokat igénylő nagy munka fénypontja az új toronydísz felhelyezése volt. A fazekasvarsándi közösség izgalommal teli szívvel kísérte a torony alakulását. A toronydísz kérdésében pedig úgy döntött, hogy az alföldi protestáns hagyományokhoz ragaszkodva megőrzik az örökségbe kapott szimbólumot, a csillagot. A csillag, a fény hireti így 2000 év, 500 év valamint 110 év után is Krisztus életet adó megújító erejét, szeretetét és halál feletti diadalát. A magasztos munkában sokan kivették részüket. A sok férfias feladat mellett sok fazekasvarsándi háziasszony erősítette főztjével a magasban dolgozókat.

Az ünnepség méltó zárása volt a több hónapos munkának, amit csak a közelgő tél és az anyagi fedezet hiány álltott le egy időre. A felújítás folytatódik. A templom és az imaház viszont idén jubilált. Az istentiszetelet elején Adorjáni Dezső Zoltán püspök kért áldást az új toronyra. Azt követően a gyülekezettel és a hazalátogató lelkészek sokaságával bevonult a templomba. Zelenák József püspökhelyettes, esperes, Fehér Attila főtanácsos, esperes, valamint Kalit Eszter és Borhács Dávid helyi lelkészek végezték a liturgiai szolgálatot, melyet a helyi gyerekek kara, fiatalok imája és verse tett színesebbé. Püspök úr igehirdetésében kiemelte, hogy a templom a közösség lelkének tükre, és örömmel nyugtázta, hogy a megújuló toronysüveg a megújuló lelkületre mutat. A lelki építkezést viszont sok veszély fenyegeti, ezért fontos a körültekintő fizikai újulás mellett a lényegi lelki célra is figyelni. Az ünnepi díszközgyűlést Ambrus István, Stetner Katalin és Back László művészek nyitották meg Johann Sebastian Bach két művének előadásával. A közgyűlésen elsőként Fehér Attila esperes köszöntötte a fazekasvarsándiakat, és kivejezte örömét a pozitív változásokat illetően. Csige Sándor Magyarország kolozsvári konzulja, Faragó Péter képviselő, az Arad megyei RMDSZ elnöke, Dan Bozga megyei tanácsos és Petre Raut helyi polgármester is köszöntötték az egybegyülteket. Az üdvözlő szavak sorát Ördög Endre orosházi lelkész zárta, aki felhívta a figyelmet a megtapasztalt áldás örömére. Az ünnepi közgyűlés után sor került az Obetko-imaház megújult termeinek újraszentelésére. Adorjáni Dezső Zoltán áldó szavai után Zelenák József püspökhelyettes, a falu szülöttje személyes visszaemlékezéssel köszöntötte az ünneplőket. Ekkor került sor a kladovai művésztábor képeiből összeállított kiállítás megnyitására. Az imaházban elhelyezett gyerekrajzokat Brittich Erzsébet művésznő méltatta.

A fazekasvarsándi ünnep teljességét növelte, hogy közel háromszáz személy ritka finom ebédnek örvendhetett. Ezt követően pedig élvezhették a simonyifalvi gyerekek dicsőítő dalait és az orosházi VOG zenekar koncertjét. A délutáni programban helyet kapott egy rövid film is, amely bemutatta a torony megújulásának folyamatát.

E helyen is köszönet illeti mindazokat, akik e megújulás támogatói, kivitelezői voltak, valamint hozzájárultak az ünnepség megvalósításához! Köszönet illeti az anyagi támogatók és önkéntesek mellett a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyházat, A Kolozsvári Esperességet, az RMDSZ-t és a helyi polgármesteri hivatalt is a közreműködésükért! A hála szava viszont elsődlegesen az örökkévaló Istent illeti, aki jelét adta végtelen kegyelmének és jóindulatának, és megáldotta a közösségben zajló fizikai és lelki munkát is!

Kalit Eszter

Videó a toronycseréről: