Zajzoni Rab István-díj átadó ünnepség Brassóban

2021 október 10-én, vasárnap 10 órai kezdettel, a brassói magyar evangélikus templomban, ünnepélyes istentisztelet keretében osztották ki az idei Zajzoni Rab István Díjakat.

Az istentisztelen Ft. Tőkés László református püspök hirdetett Isten igéjét. Arra hívta fel a szép számban jelenlévők figyelmét, hogy sajnos manapság önzőség uralkodik a világon és Európában az érdekek érvényesülnek, de az irigység helyett, az emberi szolidaritásnak kellene érvényesülnie. Isten igéje, arra ösztönöz, hangsúlyozta, hogy: ’’Cselekedjük a jót, és ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét.’’ Olyan kérdéseket is intézett a jelenlévőkhöz mint: ’’Mi határozza meg cselekedeteinket? Vajon meddig terjed a mi hűségünk, áldozatkészségünk? Meddig megyünk el a szolgálatban?’’ Igehirdetésében, Zajzoni Rab István személyének és munkásságának példáját hozta fel, kihangsúlyozva, hogy: ’’Előttünk egy nemzet sorsa áll. Előttünk Négyfalu, Hétfalu, és ugyanakkor Barcaság sorsa áll. Nehogy a szászok sorsára jussunk, mert ők már alig vannak itt közöttünk. Őrizzük meg hagyományainkat, szokásainkat, tartsuk rendben óvodáinkat, iskoláinkat, egyházi és civil intézményeinket, mert annak ellenére, hogy most, öröm számára újra Brassóban lenni, ezen az ünnepségen, az is eszébe jut, hogy milyen kegyetlen állapotként élte át, a gyönyörű, brassói központi református templom lebontását.’’ Végezetül, arra buzdított mindenkit, hogy: ’’Legyünk készek munkálkodni, áldozatot hozni és közösségünkért cselekedni’’, hisz ő is egész életét ennek szentelte.

Ezt követően, Koszta István evangélikus püspökhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket. Ft. Tőkés László püspök urat méltatta, néhány személyes emlékkel is tarkítva. Az Úrvacsoraosztás előtt, arra kérte az Urat, hogy mindannyian, a mindennapokban, csendesen, de tudatosan képviseljük Őt. Az igehirdetés után, a szervezők részéről, Dr. Kovács Lehel István, ismertette azokat a kritériumokat, melyek szerint a 2006–ban alapított díjat minden évben kiosztják és ismételten kihangsúlyozta, hogy a díjakkal cselekvésre bíztatnak mindenkit. Jani András, Zajzoni Rab István – Költői tanács című versét szavalta el, majd Bencze Mihály egykori matematika tanár, és főszervező, méltatta az első díjazottat, Ft. Tőkés László püspök urat, ismertetve életét, munkásságát és eddigi díjait. A díj átvétele után Tőkés László azt mondta: ’’Annak ellenére, hogy a mai vezetőink csúfot űznek országunkból, van hitem, hogy megkapaszkodjunk és ezen fordítsunk, mert van időnk erre és ezen dolgozunk.’’

Ezt követően, Koszta István püspökhelyettes méltatta a 200 éves tatrangi templomot, és rövid részletet olvasott fel egy általa készített monográfiából. Gödri Alpár tatrangi lelkész a díj átvétele után, elmondta, hogy: ’’Ez a díj, a tatrangi csángó nép kitartásának a díja és arra figyelmeztet, hogy felelőség rendbe tartani a templomot, hisz ez mindenkor kutya kötelességünk.’’ A következő díjazottat, Bencze Mihály méltatta, nevezetesen Florkievitz László bélyeggyűjtőt, aki többek között, tíz Brassóban rendezett bélyegkiállítás főszervezője, a Nemzetközi Olimpiai Bélyeggyűjtők tagja, a hazai bélyeggyűjtők elnöke és számtalan külföldi versenyen képviselte Romániát. A díjjal a kezében, Florkievitz László elmondta, hogy a bélyeggyűjtés elsősorban kultúra és sok-sok történelem. Nagy öröm számára, hogy ezt lásd, díjazzák is, megköszönve a szervezőknek azt, hogy rá gondoltak e díj kiérdemlésére.

Az idei utolsó Zajzoni Rab István Díjat, a Türkösben született Gödri Anna kapta, tojásírás és csángó ruhák készítésében, valamint kitartó hagyományápoló munkásságáért. A díszoklevél és a díj átvételekor Gödri Anna elmondta, hogy: ’’Legjobb tudásunk szerint, kötelezve vagyunk saját hagyományaink megőrzésére. Külön köszönöm tanítóimtól, Papp Margittól, és Barkó Etelkától, hogy mindezen tevékenységeket elsajátíthattam. Ez a díj pedig arra kötelez, hogy mindenképp folytassam a munkámat.” A díjkiosztáson, Jani András szavalata mellett, Bardócz Péter szívmelengető, magyar feldolgozás dalai is felcsendültek, a végén pedig, közös fotó és természetesen televíziós és rádiós interjúk is készültek.

Bardócz Péter