Zenés istentisztelet és emléktábla avatás Temesváron

Idén a Magyar Szórvány Napján orgonakoncerttel egybekötött, zenés ökumenikus istentiszteletre és reformációi emléktábla-avatásra került sor a temesvári evangélikus-lutheránus templomban. A zenés istentisztelet meghívott művésze dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész, orgonaművész volt Nyíregyházáról, az RMDSZ Temes Megyei Szervezete nevében Farkas Miklós alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

Farkas Imre alpolgármester ünnepi köszöntője

A zenés ökumenikus istentisztelet szép számú, valamennyi temesvári felekezethez tartozó résztvevőjét nt. Kovács Zsombor evangélikus lelkész köszöntötte, aki a nagy reformátor, Luther Márton örökségéből válogatta össze az ökumenikus áhítat énekeit és imáit.

A szórványnap alkalmából Farkas Imre temesvári alpolgármester mondott köszöntőt, felidézve, hogy 2015-ben a Magyar Országgyűlés hivatalosan is a Magyar Szórvány Napjává nyilvánította Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és halálának évfordulóját. „A temesvári magyar intézmények, civilszervezetek és alapítványok több mint 25 éves tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben megélhessük magyarságunkat, mi, akik itt élünk a városi és a vidéki szórványban Az anyaország jelentős összegekkel támogatja a szórvány védőbástyáinak számító szervezeteket és intézményeket. Kétgyerekes apuka vagyok, és azt szeretném, hogy gyerekeink számára olyan jövőképet nyújtsunk, hogy 18 évet betöltve, első gondolatuk ne az legyen, hogy innen menjünk el” – zárta ünnepi beszédét Farkas Imre.

A Szabolcska Mihály énekkart Hindrich Sándor karnagy vezényli (Pataki-fotók)

Az istentisztelet fényét dr. Kovács László Attila gyönyörű orgonajátéka emelte, aki J. S. Bach és Karri Viitanen finn zeneszerző műveit adta elő. A temesvár-belvárosi református egyházközség Szabolcska Mihály énekkara Berkesi-feldolgozásokból született kórusműveket adott elő, Hindrich Sándor karnagy vezényletével.

A zenés istentisztelet keretében sor került a Luther Márton bronz dombormű portréjával díszített Reformáció 500 emléktábla felavatására, amelynek alkotója Bogdan Nueleanu Újszentesen élő szobrászművész. „Úgy gondolom, az lenne méltó, hogy a két felekezet, amely 1824 után évtizedekig együtt használta ezt a templomot, együtt avassa fel a reformációi emléktáblát” – mondta nt. Kovács Zsombor, aki nt. Fazakas Csaba temesvár-belvárosi lelkipásztorral közösen leplezte le a míves, szépen kivitelezett emléktáblát. A házigazda lelkipásztor külön megköszönte a csekély lélekszámú evangélikus gyülekezetnek, hogy közel 5000 lej értékű adománnyal támogatta az emléktábla-állítást.

Az ökumenikus istentisztelet résztvevőit megáldotta nt. Kovács Zsombor evangélikus, valamint nt. Kovács Pap Ibolya és Fazakas Csaba református lelkipásztor. A Magyar Szórvány Napjához méltó zenés templomi ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

Forrás: NyugatiJelen.com