A Müncheni Monteverdi Kórus koncertezett Kolozsváron

Pünkösd hétfőjén sor került a világhírű, Müncheni Monteverdi Kórus koncertjére a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Pietati Templomban.
Fejér Olivér lelkész áhítata, Erich Türk orgonajátéka és a kórus felemelő koncertje emlékeztetett bennünket Jézus mennybemeneteli parancsára, ahol azt hangsúlyozza, hogy mindenki azzal szolgáljon a közösségnek, amit Isten Lelkétől kapott ajándékba. Minden képességet Neki köszönhetünk, hála legyen Neki érte!