Pünkösdi pásztorlevél – „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel” Ap.Csel. 2,4a

A „Piros Pünkösd” napja a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, az egyház születésnapja, amikor a megígért Lélek kitöltetett a tanítványokra tűzlángok formájában, innen a piros jelző, benne van a tűz, el nem alvó tűz és ezt egyházunk ma is látványosan megjeleníti. Pünkösdkor pirosak az oltárterítők, textiliák, papi stólák.

A Pünkösd nevében hordozza meghatározott idejét is. A három nagy keresztyén ünnep közül egyedül ennek a napnak maradt meg nevében jelentése is: húsvét utáni ötvenedik — pentekósztesz — napon történt az a titkozatos erejű szélzúgás.

Kedves Testvérek! Szentlélek a krisztusi lelket ébresztgeti, megszólaltatja a lelkiismeret hangját bennünk, az életöröm hangját, az együttérzés hangját, az igazság hangját. Olyan húrokat pendít meg az emberi lélekben, amelyek az „evilági” logika és gondolkodás szerint örökké némák maradnának.

Azt nem tudnám megmondani, hogyan „működik”, de Krisztus ígérete szerint Szentlélek által mindig velünk van. Bizonyára érezted is, hogy néha valami felemelt, kiemelt a bajból, a csüggedésből, érezted, hogy lehull rólad a félelem, az aggodalom, és visszatér az életöröm. Néha megvilágította életed bűneit, egy rövid pillanatra tisztán láttad, hogy melyek a hibáid, és hogyan kellene tovább élned. Továbbá Szentlélek az, aki értelmet és örömöt ad a mindennapokhoz. Tüzesít és lelkesít, hogy minden, ami érint a munka, a családi és közösségi élet örömmel és hálával társuljon.  A pünkösd egyik csodája, hogy a tanítványok egy olyan nyelvet beszéltek, amit mindenki megértett. Az első pünkösdi gyülekezet nyelvi és vallási sokszínűsége ellenére egységes istentiszteletet tartott.

A pünkösdi jelenet egy olyan csodanyelvről szól tehát, amely megnyitotta az emberek szívét és igazi közösséget alkotott. A mai,  pünkösdöt ünneplő gyülekezetnek is az a hivatása, hogy ma a Szentlélek kezdeményezésére elsajátít egy olyan csodálatos nyelvet, amelyet mindenki megért, amelyet nem lehet félreérteni, és amely nem eltávolít egymástól, hanem közel hoz. Egy megértő és megértető beszédre van szükség. A Szentlélek áldása, hogy az élet nem teher, hanem örömforrás.

Kérjük Szentlélek Istent, vezesse és irányítsa egyházunkat, hogy áldás legyen rajta. Áldott pünkösdi ünneplést!

Koszta István püspökhelyettes