Alakulóban van a Nagytarcsa–Halmágy testvérgyülekezeti kapcsolat

A nagytarcsai gyülekezet erdélyi testvérgyülekezetébe három éve új lelkészházaspár került. Bandi Attila és Márti örömmel hívták meg. Baranka György nagytarcsai lelkészt a tavalyi Halmágyi napokra igét hirdetni. Akkor kezdetét vette a jövő tervezgetése.

 Szerettük volna, ha idén a halmágyi ifisek együtt táboroznak a nagytarcsai középiskolásokkal és egyetemistákkal Gyenesdiáson. Ezen a nyáron viszont halmágyiak nélkül harminchat nagytarcsai fiatal volt együtt egy hétig a Balaton partján, ahol Isten igéjét tanulmányozták a Filippi levélből. A közös táborozás különböző okok miatt most még nem valósult meg, de reméljük, hogy jövőre már semmi akadálya nem lesz.

Ennek ellenére a legfontosabb közös szolgálat megvalósult: nagytar­csai fiatal felnőttek tartottak napközis tábort Bandi Márta vezetésével Halmágyon. Júliusban vendégszolgálatra érkezett Nagytarcsára Bandi Attila fele­ségével együtt. Ezt követően beszéltük át a segítőkkel a tábor témáját, részle­teit. Baranka György lelkésszel Dob­reán István, Füzesi Judit, ifj. Baranka Mária, Koller Fanni és ifj. Baranka György érkeztek a testvérgyülekezet­be. Utóbbi két gyülekezeti tagunk a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) keretében egyetemisták számára bibliaórákat is tart év közben Budapesten.

A halmágyi fiatalokkal és gyere­kekkel, s nem utolsósorban szülőkkel való megismerkedés minden bi­zonnyal elősegíti, hogy jövőre már ne legyen akadálya a közös anyaországi táborozásnak.

Baranka György

Megjelent a Brassói Lapok Evangélikus IGEN című rovatában augusztus 30-án